golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Op de hoogte blijven?

Schijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief van 24 januari 2013

Verstuurd op 24-01-2013

Contributie en NGF-pas 2013.

 
In de ledenvergadering zijn de contributiebedragen voor 2013 vastgelegd en wel ongewijzigd ten opzichte van 2012. De rekening komt een dezer dagen bij u in de bus dan wel wordt automatisch afgeschreven als u een incasso-machtiging heeft afgegeven.
 
De NGF-pasjes kunt u bij het secretariaat afhalen in de tweede helft van februari als u aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan. Het secretariaat is open op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.
 
 
Aanpassingen website en Telegolf.
 
Binnen enkele weken zal een aangepaste website actief worden. Deze aanpassingen hebben te maken met een wijziging in de automatisering van het administratieve softwarepakket van onze vereniging.
Tot nu toe was het op beperkte schaal mogelijk om commissieleden vanuit huis te laten werken met het huidige pakket. Met het nieuwe pakket kan ieder lid afhankelijk van zijn machtigingen overal aan de slag binnen dit pakket.
 
Via het binnenkort te introduceren “ Mijn Merwelanden” kan iedereen inloggen en binnen komen op zijn eigen “Dashboard” met zijn persoonlijke gegevens. Op onze website kan men dan aan de slag met het inschrijven voor wedstrijden, Q-kaarten invullen, ledengegevens opzoeken, net als tot nu toe in Telegolf. Nieuw zijn echter de mogelijkheden om zelf het emailadres en wachtwoord aan te passen en een  foto te plaatsen.
Ook zal alle correspondentie tussen een lid en de club terug te vinden zijn in dit persoonlijke gedeelte dat alleen toegankelijk is voor dit lid na inloggen op “Mijn Merwelanden” met zijn of haar emailadres en wachtwoord.
 
Hiervoor is het wel belangrijk dat ieder lid over een emailadres beschikt, dat kan bijvoorbeeld bij echtparen best een gezamenlijk adres zijn, dus beiden hetzelfde adres. Zij moeten om ieder op hun eigen “Dashboard “ te komen wel verschillende wachtwoorden hebben. 
 
Te zijner tijd komen we hier en op de verdere mogelijkheden van het nieuwe pakket, waaronder die voor commissieleden, nog uitgebreid terug.
 logo

Terug

informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl