golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Op de hoogte blijven?

Schijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuws brief GC Merwelanden November 21, 2013

Verstuurd op 25-08-2014
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier.
 

Communicatie GC Merwelanden

 
 
 

Van de redactie

Er is de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuw communicatiemiddel. Het resultaat is deze nieuwsbrief die onder verantwoordelijkheid valt van het bestuur. Zij is van plan om je regelmatig op de hoogte te stellen van de zaken waarmee zij bezig is. Zo blijf je volledig op de hoogte van de bestuurlijke kant van onze club.
 
Tevens zijn er een aantal redacteuren aangetrokken die een bijdrage zullen leveren. De inhoud van die columns zijn niet gerelateerd aan de door de diverse commissies georganiseerde wedstrijden en activiteiten. Daarvoor blijven we communiceren via de reguliere nieuwsbrieven die je regelmatig ontvangt van bijvoorbeeld de ABCD-commissie en andere commissies.
 
Deze "bestuurs nieuwsbrief" wordt gekoppeld aan Facebook en Twitter. Het doel daarvan is om GCMerwelanden zo breed mogelijk op de kaart te zetten. Geïnteresseerde golfers proberen we op alle mogelijke manieren te laten kennis maken met onze club. Deze nieuwsbrief heeft ook een extra functie. Sommige wat uitgebreidere  bijdragen/columns kan je verder lezen door simpel op de link "Lees Meer" te klikken, je krijgt dan het gehele artikel te zien op de homepage van GC Merwelanden.
 

Zo populair, direct al gehackt?

In de productiefase van dit project werden er zogenaamde fake-nieuwsbrieven vervaardigd en werden deze als test verzonden naar geselecteerde adressen. Op een buitengewoon vreemde wijze is zo'n fakebrief ook in de emailboxen beland van een paar nietsvermoedende leden. Hoe dat kan, is een compleet raadsel. Vanuit een gesloten applicatie kan dit namelijk niet. Maar goed, misschien is er een hacker bezig geweest. In ieder geval excuses aan die leden. Je hebt nu de goede brief in je mail en wat gebeurd is kunnen we toch niet meer veranderen.
 

Algemene Leden Vergadering maandag 25 november 20.00 uur clubhuis

Maandag aanstaande heet het bestuur je van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering. De locatie is het clubhuis en de vergadering zal om 20.00 uur van start gaan. De nodige stukken kan je reeds bekijken en downloaden vanaf de website van gcmerwelanden. Ga naar "leden" en daarna naar "bestuursmededelingen" (na inloggen) en je vindt alle informatie.  
 
 
 
 

Van de voorzitter

 
 
 

 

 

Communicatie

Maart j.l verscheen voor het laatst onder verantwoordelijkheid van de toenmalige redactie,  ons digitale clubblad Ins en Outs.

Als bestuur hebben we het altijd betreurd, dat dit communicatiemiddel een vrij kort leven beschoren is geweest. Al eens eerder heb ik u mogen mededelen, dat het bestuur hoopte, dat er een andere, nieuwe vorm van communicatie voor in de plaats zou gaan komen: een vorm toegespitst op de huidige tijd, met onder andere de communicatiemogelijkheden via de sociale media. Als bestuur hebben we de afgelopen maanden nog weleens een leegte gevoeld om u, via een bestuurlijke nieuwsbrief,  op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van de vereniging.

We zijn ontzettend verheugd, dat nu in de behoefte om bestuurlijke informatie met u te delen zal worden voorzien, waarbij ook de “oude” informatiemogelijkheden zullen blijven voortbestaan. Naast de bestuurlijke informatie is er ook ruimte voor bijdragen van de leden. U kunt altijd aan het secretariaat een document aanleveren voor dit medium.

 

 

De vereniging

November 2013.  Bijna weer een verenigingsjaar achter de rug. Een turbulent verenigingsjaar. Een vereniging, uw vereniging, die nu inmiddels in wat rustiger vaarwater is beland. Afgelopen jaar zijn veel extra activiteiten ondernomen, mede ten gevolge van besluitvorming op de ALV’s.

Een opsomming:

  • Extra ALV, vanwege verdere afwaardering deelnamebewijs en tegenprestatie van Crayestein
  • Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement.
  • Aanpassen van de gebruikersovereenkomst.
  • Extra bijeenkomsten met aankomende leden en vrije golfers.
  • Verwerking van het ledentevredenheidsonderzoek.
  • Overlegcommissie-activiteiten.
  • Ontwerpen en maken van 2 nieuwe brochures (kennismaking en handleiding voor nieuwe leden).
  • NGF-bezoeken in verband met nieuwe strategische ontwikkelingen.

Tenslotte beveel ik u enerzijds van harte aan om alvast kennis te nemen van het hierna geplaatste artikel “Van de bestuurstafel” , dat straks ook een vast onderdeel zal zijn binnen het bovenstaande item over de verenigingscommunicatie en anderzijds hoop ik u te mogen begroeten op onze eerst volgende  ALV van 25 november aanstaande. Mocht u onverhoeds op die datum verhinderd zijn dan zie ik u graag op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 5 januari 2014.

Niek Drieënhuizen, voorzitter

 
 
 
 

Van de bestuurstafel

 
 
 

 

Het ledentevredenheidsonderzoek.

Dit onderzoek is in november 2012 gehouden. De resultaten zijn begin maart 2013 binnen gekomen. U heeft de resultaten van dit onderzoek reeds per mail ontvangen.

Voor onze vereniging hebben we geconcludeerd, dat er op het gebied van communicatie, overleg en bezoek/deelname aan de verschillende verenigingsactiviteiten(met alles wat daarbij behoort) winst is te behalen.

Tijdens het laatste voorzittersoverleg is uitdrukkelijk gefilosofeerd over hoe deelname aan de verenigingsactiviteiten geïntensiveerd kan worden .

Mede door een onderzoek, dat Paul Serry heeft verricht over de mate van deelname en de frequentie daarin van de leden, die aan alle verenigingsactiviteiten meedoen, zijn conclusies te trekken en getrokken. De commissievoorzitters voelen zich bij dit alles zeer betrokken en streven daarin het hoogste na.

Eén zaak staat in dit hele verhaal boven alles verheven, de verenigingsactiviteiten en de deelname daaraan zijn uitgesproken bindende activiteiten voor onnoemelijk veel van onze leden, activiteiten die wij allen ten zeerste zullen blijven koesteren.

De overlegcommissie heeft met het management van Crayestein dit onderzoek ook besproken.

Voor Crayestein betekent dit onderzoek enerzijds een enorme bevestiging van sedert november vorig jaar door hen ontplooide activiteiten ter verbetering van de baan en oefenfaciliteiten (driving-range, fairways, par 3 oefengelegenheid, de daar aanwezige bunker, de nieuwe beplanting, etc.). Daarnaast zijn de werkzaamheden opgestart voor de aanleg van verharde paden voor de buggy’s, verbetering van het bargedeelte van het clubhuis, de hal en kleedkamers. Ook de servicegerichtheid zal de nodige aandacht krijgen en behouden.

De gebruikersovereenkomst.

De tot op heden gehanteerde gebruikersovereenkomst dateert in artikel bepaling en dergelijke van 1990. De laatste wijziging is aangebracht  vanwege de Wet van Dam (begin 2012)

Inhoudelijk en artikelmatig moest deze overeenkomst al aangepast gaan worden, en meer van de huidige tijd zijn. De ontwikkelingen en veranderingen dit jaar, die met het deelnamebewijs te maken hebben, zetten het in te zetten proces van de noodzakelijke veranderingen op het goede spoor.

 

 

In goed overleg met beide betrokken partijen is een voorontwerp gemaakt, dat inmiddels door uw bestuur is geaccordeerd en in afwachting is van ondertekening. Bij de rekening voor de jaarkaart 2014, zal aan deelnamebewijshouders gevraagd gaan worden de nieuwe tekst te onderschrijven.

 

Segmentatieonderzoek van onze leden.

Via onderzoek gegevens, die we bij de NGF hebben opgevraagd en ontvangen, hebben we zicht op de samenstelling van ons ledenbestand gekregen. Allereerst voor wat betreft de postcodeverdeling en vervolgens ook gezien leeftijd, en maatschappelijke omstandigheden. Deze maatschappelijke omstandigheden worden weergegeven binnen 7  klantprofielen. Het voert te ver om dit nu allemaal te verduidelijken. Mocht u dit willen opzoeken, deze klantprofielen zijn gepubliceerd in het magazine Golfmarkt van september j.l. dat is uitgebracht door de NGF en op hun site ook is te downloaden. Dit specifieke magazine  is door het bestuur aan alle commissievoorzitters verzonden. Wat we ermee gaan doen? Eerst bestuderen en bespreken en dan kijken of we met gerichte activiteiten winst kunnen behalen om onze doelgroepen nog beter te kunnen bedienen en bereiken.

NGF APP

Deze NGF-APP is geschikt voor golfers, clubs, professionals en ouders, die allen graag op de hoogte willen blijven van de diverse golfprestaties. Deze APP is een combinatie van de NGF competitie en Handicap APP. Eén en ander is te downloaden via Google Play (androïd) en in de Apple store (iOS).

Onze Ledentallen

Het verheugt het bestuur ten zeerste, dat er aan de daling van het ledental over de laatste jaren, dit jaar een einde is gekomen. Ondanks natuurlijk verloop van leden zien we dit jaar gelukkig een positieve ontwikkeling.

Een enorme stijging heeft zich voorgedaan bij de vrije golfers, die zich bij ons hebben aangemeld om hun handicap te registreren. Deze stijging heeft zeer zeker ook te maken met de activiteiten en enorme inzet van Crayestein. Activiteiten binnen haar aanbod voor de cursus HcP. 54, waarvan er inmiddels een heel aantal is gehouden.

Positieve ontwikkelingen; voor Crayestein en voor GCMerwelanden een win-win situatie, waar we zeer blij mee zijn.

Competitie 2014

Alle captains van teams, die zich inmiddels hebben aangemeld, zijn door de TC op de hoogte gesteld van de data van de competitie en de wijzigingen in de wedstrijdvorm.

Leden van de Technische Commissie

Het bestuur is bijzonder verheugd over het feit, dat de heren Jordy Kuijsters en Jeroen Bekker zich hebben aangemeld voor deze voor de vereniging zo belangrijke commissie

Namens uw bestuur

Marianne de Jong- Nodelijk,

secretaris

 
 
 
 

Mona spreekt

 
 

 

Golf en rimpels

Van golf krijg je rimpels…. Zo, het hoge woord is er uit en het is wetenschappelijk onderzocht. Ik heb nog nooit op 1 plek zo veel verfrommelde gezichten bij elkaar gezien als op een golfclub. Nu is de grote vraag natuurlijk, hoe het komt  dat zo’n grote concentratie rimpels elkaar op zoekt? Daar ben ik voor op onderzoek gegaan en heb het antwoord gevonden. Gelukkig ook de remedie gevonden, maar laat ik beginnen bij het begin. Je hebt wat vrienden en een rimpelloos bestaan, die vrienden vervelen zich en gaan suf tegen een balletje slaan. Jij lacht ze hartelijk uit (lachrimpels zijn ok, trouwens), en in no time zie je de groeven er bij ze in springen. Maar toch, tegen een uitdaging zeg je geen nee, je gaat ook een keertje mee. Eindelijk tref je de goede vrienden weer eens, want van een sociaal leven kwam niks meer, ze moesten alsmaar golfen. Er word je een onwelriekende handschoen aangereikt, een emmer ballen en een golfclub.

Het eerste balletje vloog met beginners geluk prima van de mat, tot zo ver was er geen “rimpeltje” aan de lucht. Vervolgens begon de ellende, je wilde meer en beter, en dat terwijl je golf altijd lacherig een enorme ballensport had genoemd, en nu moet je met het schaamrood op de kaken toegeven dat je volledig verslaafd bent.

Rimpelfactor 1: frustratie

Van frustratie, schaamte en inspanning trekt je gezicht samen en daar krijg je rimpels van. Als je dan ook bij vlagen nog eens erg boos wordt dan is daar niet tegen aan te smeren.

Rimpelfactor 2: alcohol

Je bent toch enthousiast geworden (blije rimpels mogen ook), haalt je handicap examen, wordt lid bij de Merwelanden en gaat aan wedstrijden meedoen. In het begin win je veel en lijkt het allemaal vanzelf te gaan, en als je wint heb je vrienden en dan drink je meer. Alcohol, niet goed voor rimpels.

 
Rimpelfactor 3: zon

Dan komen de gezelligheidswedstrijden, door de wedstrijdleiding wordt er altijd voor mooi weer gezorgd, en wat blijkt? Van zon krijg je rimpels, bedankt wedstrijdleiding.

Rimpelfactor 4: slapeloze nachten

De diepste groeven zijn bij mij gekomen door het spelen van competitie. De spanning en de slapeloze nachten voor de wedstrijd. En slaap is heel goed tegen rimpels

Eigenlijk alle factoren die voor rimpels zorgen vind je op een golfclub, misschien is dat de reden waarom er minder dames spelen dan heren?

In deze fase van mijn diepgaande onderzoek begint de paniek toe te slaan. Ik wil niet als een oud appeltje door het leven gaan, maar toch ook blijven golfen. En de boel eens in de zoveel jaar strak laten trekken vind ik eng.

Na diepgaand  en langdurig onderzoek heb ik een remedie gevonden. Kom eens in de herfst en winter spelen! Daar kan geen dure SpA of beautycenter tegenop. Na 18 holes heb je toch je portie vitamine D weer binnen en zit je tot je kruin in de modder.

En laten vitamines en modder nou heel goed zijn tegen rimpels!

Ik laat volgend jaar weten of het gewerkt heeft.

Ps. Hebt u ook van die “vreemde” vraagstukken? Vraag het Mona, die zoekt het tot de bodem uit. Mail je vraag naar secretariaat@gcmerwelanden.nl, dan komt het vanzelf bij mij terecht.

Liefs Mona

 
 
 
 

Van onze correspondent overzee

 
 
 

Varen naar Brazilië

Wij zijn in Venetië opgestapt voor een cruise naar Santos Brazilië. Onderweg doen we allerlei havens aan, waaronder Barcelona.  In Barcelona hebben we als echte toeristen een tour bus genomen om de stad te bekijken. Een aanrader om voor te stellen aan mensen die je niet mag! Het enige wat mij van de tocht zal bij blijven is twee en een half uur in een bus,  gebouwen die mij geen bal interesseren (behalve Gaudi, maar daar stond je een uur te wachten om in de bus te kunnen en een uur om in de kerk te mogen), koude voeten en € 23 p.p. kwijt. We hadden beter op de Ramblas kunnen blijven. Wat mij ook op gevallen is, is dat er in Barcelona meer stoplichten zijn dan er mensen wonen. Die stoplichten kenden- misschien omdat wij in de bus zaten- maar één kleur: rood.

aruba

Vanuit Barcelona waar het toch nog redelijk fris werd zijn we om 19.00 uur door gevaren richting Lissabon.We zouden daar om één uur 's middags aankomen. Klaar om aan wal te gaan bleek echter dat er een "zee" dag tussen zat. Geen Lissabon dus maar wat rond lummelen op het schip. Goede dag om naar de gym te gaan. Daar is duidelijk te merken dat niet Amerikanen maar Brazilianen de boventoon voeren. Was het met het schip van uit Amerika altijd rustig op de gym, hier is de gym barstensvol vol met uiteraard Brazilianen.

Lissabon was regenachtig en koud. We wilden van  de haven naar het centrum lopen maar dat was geen goede keuze. Er gaat een bijna verticale weg vanuit onze ligplaats naar boven waarvoor eigenlijk klimijzers nodig zijn. Met chronische bronchitis in je lijf zijn dit bezigheden waar je je eigenlijk verre van moet houden. We hebben het ook niet gehaald. Wederom maar weer een " sight seeing bus " genomen en ons rond laten rijden. Weinig spannend gebeuren.

Terug op het schip kregen we te horen dat we niet naar Madeira varen omdat daar een staking in de haven wordt verwacht. Gevolg: we zijn op weg naar Las Palmas op de Canarische eilanden. Wel leuk omdat we daar nog nooit zijn geweest. Vandaag ("zee" dag) begint het weer te beteren en kan de Polo worden aangetrokken. Er is alleen nog sprake van forse wind die het nog te koud houdt voor de korte broek.

Waarschijnlijk omdat we met de MSC ook al van Lauderdale naar Barcelona zijn gevaren worden we aangemerkt als " preferred".

We schijnen zilver te hebben en zitten dicht bij goud vanwege ons ruim verteer aan wijn gedurende de vorige cruise ( krijg je extra bonus punten voor). Gevolg is dat er twee uitnodigingen in de hut lagen voor een besloten  (ja,ja ) VIP party op uitnodiging van de Italiaanse kapitein.

 

Wat wil een mens nog meer op deze aarde?

We moesten ons natuurlijk in het pak hijsen ( suggested dress: "formal" stond op de uitnodiging).

Wij gaan ons dus begeven tussen een uitverkoren groep Pinguïns en erg "formal" doen.

Omdat ik geen Pinguïn pak heb maar een zwarte blouse en een zwarte boek met grijze stropdas terwijl mijn vrouw geen lange gala jurk maar een bijna sensuele rok aan heeft vallen wij direct op.

Dit moeten de leiders van de roedel - de hoofd Pinguïns dus - zijn zal de kapitein denken.

Uiteraard zal de kapitein met ons een praatje willen maken.

We zijn immers ook bijna "gold members" als gevolg van de bonus punten verdient door wijnconsumptie.

Na afloop van deze reis zullen wij deze status zeker hebben bereikt!

Ik  heb mij uiteraard op deze belangrijke bijeenkomst  voorbereid en zal hem na een warme handdruk vragen wat hij vindt van de crises in Europa, de oorlog in Afghanistan, de Nederlandse bijdrage tegen piraterij, en een huwelijk tussen Merkel en Berlusconi.

Zulke intellectuele vragen krijgt hij natuurlijk nooit.

Hij zal daarom in zijn nopjes zijn dat hij ons heeft uitgenodigd.

Zijn antwoord is voor ons niet interessant want zijn Engels is zo slecht dat je er geen bal van verstaat.

Al luisterend ( althans we doen als of) zullen we gretig en frequent gebruik maken van de ons aangeboden versnaperingen en heerlijkheden.

De avond zal worden afgesloten met een heerlijk banket van spaghetti, penne, lasagne, tuti fruti, spinola, carbonadi en nog meer gerechten uit de vermaarde Italiaanse keuken. Daarbij valt zeker te vermelden de vaste uitsmijter: Gelati Italiano die als sorbet wordt opgediend omdat hij te lang in de keuken op zijn bestemming heeft moeten wachten.

Voldaan zullen wij de hut betreden met een overhemd vol tomaten vlekken (Italianen besmeren alles met tomaten prut) en de wetenschap dat niet het schip wiebelt maar wij.

Een zee dag is weer afgesloten.

JB te zee.

 

 
 
 
 

Column Peter van der Ven

 
 
 

Hey Merwelander,

In deze eerste nieuwsbrief, die vanuit het bestuur wordt verzonden, zal je ook bijdragen vinden van een paar redacteuren. Het bestuur heeft ook mij voor deze eervolle taak gevraagd. Af en toe schrijf ik wel eens een nieuwsbriefje, met name in het seizoen. Daar krijg ik wel eens reacties op en sommigen hebben zelfs eens gezegd: “Dat jij geen boek gaat schrijven!”. Nou, daar ben ik dan maar aan begonnen. Beetje autobiografisch over het vak waarin ik me altijd heb bewogen. Het zijn korte hoofdstukjes en ik ben zo vrij om in de komende edities van dit nieuwe medium enkele passages te publiceren. Je bent gewaarschuwd, het heeft niks met golf te maken.

1.

In 1974, op een maandag in augustus, begon ik in het mooie vak van de reclame en marketing. Reclame-adviesbureau Grijseels B.V. was m’n werkgever en op dag één van mijn carrière mocht ik aan een kleine sidetable plaatsnemen in de werkkamer van de baas zelf. Je kon er nauwelijks een blocnote op kwijt. Meneer Jan, zo werd hij door het personeel genoemd, had een hele batterij met knoppen naast zich en op dat apparaat zat een luidspreker. Het bleek een intercom te zijn.

2.

Via dat ding kon hij alle mensen beluisteren in het pand, maar hij kon ze ook oproepen. Dat deed-ie dan ook met grote regelmaat. Hij verliet z’n werkkamer alleen om te plassen en z’n secretaresse (die zat in het halletje naast z’n kantoor) uit te kafferen. Overigens was dat apparaat ingericht op éénrichtingsverkeer. Hij kon iedereen oproepen maar de mensen konden hem niet via het machine benaderen. Vreemde man maar wel één die respect afdwong door z’n kennis en creativiteit.

 

 

 

Maar bovenal waren de mensen bang voor ‘m. Hij kon schelden, daar lusten de honden geen brood van. Het gevolg hiervan was een personeelsverloop van een ongekende grootte. Ik had regelmatig collega’s voor één dag. Die hadden het na een paar uurtjes al gezien. Ik niet, ik dacht dat het zo hoorde.

3.

Meneer Jan drukte één voor één de knoppen in en begon z’n chefs op te roepen met de opdracht naar z’n kamer te komen. De studiochef: “Tempel, hebbie even”, de artdirector: “Sanders, hebbie even”, de dokachef: “Benschop hebbie even”, de mediachef: “van der Ham, hebbie even”, de chef boekhouding: “van der Molen, hebbie even” en de secretaresse: “Hebbie even”. Die laatste had wel een naam maar die sprak meneer Jan nooit uit, want hij wijzigde net zo snel van secretaresse als van ondergoed.

Dus hij vermoeide zich niet met het onthouden van die namen. Bovendien hoefde hij die knop voor haar niet in te drukken want zijn stem was zo volumineus dat ze hem door die ene dichte deur, die hen scheidde, makkelijk kon horen.

4.

We zaten in een mooi monumentaal pand midden op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam.

 

Studio, doka en creatie op de 2e etage. Account, media, receptie, boekhouding en directie op 1e etage. Je moest vanaf de buitendeur eerst een trap op dus. Zo’n nauwe rechttoe rechtaan trap,  recht en stijl naar boven. Zoals vroeger vrijwel alle panden waren ingericht. Er werkten totaal zo’n 50 mensen, en stuk voor stuk leken ze het permanente maandagmorgen syndroom te hebben. Heb er zelden één gezien die met plezier het kantoor binnentrok.

 
 

 

 

 

 

 

Video Jubileum Crayestein

 
 
 

 Impressie van een mooie week

Dit jaar vierde Crayestein Golf haar 25-jarig jubileum en dat is niet ongemerkt voorbij gegaan. Van 30 juni tot en met 6 juli werd een feestweek georganiseerd waarbij alle leden van GCMerwelanden werden uitgenodigd om deel te nemen aan de diverse wedstrijden.

 

 

 

Joh de Bruin, fervent filmer en videomaker heeft hiervan opnames gemaakt en een compilatie gemaakt. Als je dit filmpje wilt bekijken klik je op "lees meer". Dan word je automatisch door gelinkt naar de website van GCMerwelanden. Klik op de startknop van de film en je ziet waarom onze club zo hoog staat in de ranglijst van mooie golfverenigingen.

 

 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 GC Merwelanden
 
Ons mailing adres is:
communciatie@gcdemerwelanden.nl
 
 
 logo

Terug

informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl