golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Op de hoogte blijven?

Schijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuws brief GC de Merwelanden February 28, 2014

Verstuurd op 30-11--0001
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier.
 

In deze nieuwsbrief

 
 
  
- AED cursus
- Contributie: facturatie per email
- Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe golfregels
Wordt ook Merwelander
- Mona spreekt
- Van de baancommissaris
- Gebr.overeenkomst - ledentevr.onderzoek
- Van onze correspondent overzee
Bijscholing commissieleden
- Column Peter van der Ven  
 
 
 
 

AED-cursus

 
 
 
AED-cursus

Niemand twijfelt meer aan het belang van AED-apparatuur. Niemand hoeft meer verteld te worden hoe belangrijk het is, dat er mensen zijn, die een AED – cursus hebben gevolgd om bij een calamiteit levensreddend te kunnen handelen.  In het verleden heeft een behoorlijk groot aantal leden zo’n cursus gevolgd. Inmiddels is de geldigheidsduur van die cursus verlopen. 

 

 
Vanwege het algemeen belang zal er wederom een cursus georganiseerd gaan worden. De cursus wordt deels betaald door onze AED-cursus sponsor en deels door de vereniging. Met andere woorden u behoeft zich alleen maar op te geven. De duur van de cursus is 2 ½ uur. Plaats clubhuis.  Data: maandagavond 17 maart en dinsdagavond 22 april.   Gaarne bij uw opgave uw voorkeursavond vermelden of nog makkelijker: "geen voorkeur". Opgeven kan door middel van een mail naar: secretariaat@gcmerwelanden.nl Meld u aan! Voor uw en andermans gezondheid. Er kunnen maximaal 24 personen per avond aan deze cursus deelnemen.
 
 
 
 

Contributie: facturatie per email

 
 
 

Contributie: Facturen per mail 

Dit jaar zijn voor het eerst de contributienota’s verstuurd per mail. Heeft u geen nota ontvangen of heeft u de nota niet kunnen openen?  Dan verzoekt het secretariaat je vriendelijk contact op te nemen via email: secretariaat@gcmerwelanden.nl of telefonisch: 078-6215171. Openingstijden van het secretariaat: maandag, dinsdag en donderdag van 08.30- 13.00 uur

 
 
 
 
 

Wedstrijdkalender digitaal en gedrukt

 
 
  
2014 wordt een mooi wedstrijdjaar
De wedstrijdkalender 2014 is uiteraard al een tijdje te vinden op de website van gc De Merwelanden. Uiteraard is er ook een gedrukt exemplaar verkrijgbaar. In de shop kan je er eentje afhalen. Er komen weer vele mooie wedstrijden aan. Noteer je favoriete wedstrijden en evenementen nu vast in je agenda.
 
 
 
 

Nieuwe golfregels door nieuwe ontwikkelingen

 
 
 
Golfregels, gebruik van meetapparatuur/smartphones, nieuwe paden, et cetera

Dit artikel is namens de handicap- en regelcommissie samengesteld door Donald Tegelaar, voorzitter.

De regels verklaard

Dat de plaatselijke regels in de winterperiode wel eens met voeten worden getreden is geen geheim. De baanomstandigheden dwingen de speler als het ware die regels te omzeilen. Denk daarbij maar aan de regel van het plaatsen, dat alleen maar op de fairway is toegestaan. Maar ook daarbuiten zit er grond en klei op de bal. Dus wat let ons. Echter, nu de periode van qualifying over een dikke maand weer gaat aanbreken kan het geen kwaad weer eens even stil te staan bij een aantal plaatselijke regels.

De paden als vast obstakel

Laten we de nieuwe paden eens bij de kop nemen. Zijn die anders dan die we al gewend waren? Neen. Dus geldt ook voor deze paden de plaatselijke regel dat het een vast obstakel is. De speler mag de bal uiteraard spelen zoals die ligt. Maar hij mag ook besluiten om de belemmering van dat vaste obstakel te ontwijken. Hij zal daarvoor het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering moeten vaststellen en zijn bal droppen binnen 1 stoklengte daarvan en natuurlijk niet dichter bij de hole. Nog wel een paar opmerkingen. Voordat de bal wordt gedropt mag men losse natuurlijke voorwerpen weghalen. Dat is altijd beter dan eerst de bal te droppen en dat dan daarna te doen met het gevaar dat de bal beweegt en men een strafslag krijgt en de bal moet terugplaatsen. Als de bal na het droppen in een onspeelbare positie komt te liggen, dan moet men de regels van de onspeelbare bal toepassen.

Ook dat levert een strafslag op (R28). Wil men voorkomen dat de bal in een onspeelbare positie komt te liggen en daarom besluit om dichter bij het pad te droppen waarbij er nog één voet op het pad staat, dan is er niet correct gehandeld. Immers, als men een belemmering wil ontwijken, dan moet die ook helemaal worden ontweken. Dus voordat er van een verkeerde plaats wordt gespeeld en er twee strafslagen worden opgelegd, zal de speler zonder straf op de correcte plaats moeten droppen. Een speler die zijn bal heeft opgenomen van het pad en dan tot de conclusie komt dat het punt waar hij heeft gedropt niet zo gunstig is, mag de bal niet op het pad terugplaatsen. Als de bal eenmaal is gedropt volgens de regels, kan men niet meer terug (Decision 20-6/5). Als de bal echter nog niet is gedropt mag er worden teruggeplaatst op het pad met een strafslag, omdat er een stilliggende bal is bewogen (Decision 18-2a/12).
 
 
Afstandsmeters
 
Op 1 januari 2014 is er een belangrijke wijziging in de golfregels van kracht geworden: iPhones en andere smartphones zijn vanaf nu in wedstrijden toegestaan als apparaten om afstanden te meten. De R&A heeft twee nieuwe decisions uitgevaardigd (14-3/4 en 14-3/18), die per 1/1/2014 in werking zijn getreden. Het is spelers nu toegestaan om tijdens een golfronde een kompas en een weersvoorspelling te raadplegen. Dit lijkt wellicht niet zo belangrijk, maar in feite is het dat wel. Kompassen en weersvoorspellingen zijn een vaste functie op een iPhone en de meeste andere smartphones, hetgeen de reden was dat deze mobiele telefoons niet waren toegestaan als hulpmiddel om afstanden te meten. De nieuwe decisions hebben hier verandering in gebracht, onder voorwaarde dat de golfclub hulpmiddelen die afstanden meten, toestaat in hun eigen locale regels.
 
 
 
Onze vereniging heeft het gebruik van hulpmiddelen zoals voornoemd reeds toegestaan (ALV 2013) en zal deze nieuwe decisions ook volgen. Verder mag er naast de GPS-applicatie geen app op de iPhone zijn geïnstalleerd die indruist tegen de golfregels, zoals een windmeter. Let op: er zijn veel GPS-apps die advies kunnen geven over keuze van de club en deze zijn daarom nog steeds niet toegestaan. Een uitzondering is “Expert Golf” – deze app, die ook onze golfbaan in kaart heeft gebracht, is volledig conform de golfregels en wordt daarom ook door Apple aanbevolen.
 
Ganzen en zwanenpoep
 
Vroeger dan normaal laten de ganzen en zwanen zich in al hun volle glorie weer zien op de baan en dat niet alleen. Ook hun uitwerpselen. Het zal duidelijk zijn dat als de bal in die shit komt te liggen het niet erg fris is om de bal daar uit te slaan en ook niet bevorderlijk voor de gezondheid. De plaatselijke regel is dat deze uitwerpselen mogen worden beschouwd als GUR of als los natuurlijk voorwerp, naar keuze van de speler. Wordt de poep als GUR beschouwd dan mag belemmering worden ontweken volgens Regel 25-1b. In een waterhindernis is ontwijken van een belemmering door GUR niet toegestaan.
 
 
zwanen-ns
 
 
 
 

Wordt ook Merwelander!

 
 
 

Op de site onder “de club” is er een nieuwe tekst over lid worden van onze vereniging. Deze tekst luidt: 

Wordt ook Merwelander ! 

De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk ! Als u via de exploitatiemaatschappij Crayestein een jaarkaart hebt gekocht, kunt u een onbeperkt aantal rondjes golf spelen en u zou ook lid kunnen worden. De vereniging houdt dan uw handicapregistratie bij en organiseert wekelijks diverse wedstrijden of evenementen waar u aan kunt deelnemen.

 

Er worden verschillende wedstrijden georganiseerd (maandagheren, dinsdagdames, woensdagherensenioren, donderdagdamessenioren) en in het weekend zijn er gezelligheids- en/of themawedstrijden. Het volledige wedstrijdprogramma is te vinden op onze site onder het tabblad wedstrijden. Ons secretariaat en de shopmedewerkers van Crayestein kunnen u er alles over vertellen. Er is op dit moment geen wachtlijst om lid te kunnen worden van de vereniging. 

De vereniging kent volgens de statuten de volgende spelende leden:

a. leden met deelnamebewijs. Dit zijn meerderjarige natuurlijke personen die beschikken over een deelnamebewijs en een geldige door de exploitatiemaatschappij Crayestein uitgegeven jaarkaart. Onder deelnamebewijs wordt in deze statuten verstaan het bewijs van deelneming in Exploitatiemaatschappij Crayestein, uitgegeven ter financiering van golfbaan Crayestein te Dordrecht.

b. leden zonder deelnamebewijs. Dit zijn meerjarige natuurlijke personen die niet beschikken over een deelnamebewijs van de Exploitatiemaatschappij Crayestein, maar wel in het bezit zijn van een geldige jaarkaart van deze exploitant.

c. jeugdleden. Dit zijn natuurlijke personen, die niet ouder dan eenentwintig jaar zijn.

d. jongerenleden met deelnamebewijs. Dit zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan zevenentwintig jaar, met een deelnamebewijs en een geldige door de exploitatiemaatschappij Crayestein uitgegeven jaarkaart.

e. jongerenleden zonder deelnamebewijs. Dit zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 27 jaar, zonder deelnamebewijs van de Expl. maatschappij Crayestein, maar wel in het bezit van een geldige jaarkaart van deze exploitant.

f. vrije golfers. Vrije golfers zijn golfspelers/sters, waarvan de vereniging alleen de handicapregistratie bijhoudt. Zij hebben geen stemrecht of verenigingsspeelrecht, volgens art.10 van de statuten. Twee keer per jaar worden er voor deze categorie golfers tegen een aanzienlijke greenfeekorting verenigingskennismakingswedstrijden georganiseerd. 

 
Vrije golfers en overschrijven naar onze vereniging
 
Vrije golfers, die naar onze vereniging willen overstappen en al hun bijdrage 2014 hebben voldaan bij een andere instantie/vereniging om hun handicapregistratie bij te houden, kunnen tegen overlegging van de betreffende (betaalde) factuur zich gratis laten overschrijven naar onze vereniging. Wel is er dan de verplichting om voor 2015 hun registratie te laten bij houden door onze vereniging op basis van de normale verplichtingen. Het kopen van een deelnamebewijs is dus geen verplichting maar een optie Indien u van de financiële voordelen van het optionele "deelnamebewijs" wilt kunnen genieten kunt u er voor kiezen om bij het aangaan van het lidmaatschap er één aan te schaffen voor € 1000. U geniet als lid van GC de Merwelanden met deelnamebewijs een aanzienlijke korting op de jaarkaart. U betaalt voor het seizoen 2014/2015 € 140 minder voor een jaarkaart. Een openbare jaarkaart/jaarkaart voor leden zonder deelnamebewijs (1 april 2014 t/m 31 maart 2015) kost € 1060 Een jaarkaart voor leden met deelnamebewijs (1 april 2014 t/m 31 maart 2015) kost € 920 Het inschrijfformulier (met de nodige informatie over deelnamebewijs & jaarkaart) kunt u downloaden via de site van Crayestein: www.crayesteingolf.nl en dan verder onder starttijden en greenfee. Met een deelnamebewijs geniet u jaarlijks ook van een van een financieel voordeel op de jaarcontributie van golfclub de Merwelanden. Zie onderstaand staatje.
 
De contributie van de G.C. de Merwelanden
 
Contributie per 1 januari 2014.
Leden van 21 jaar en ouder met deelnamebewijs € 95,00
Leden met deelnamebewijs en incasso € 92.50 Leden zonder deelnamebewijs € 135,00 Jeugdleden t/m 21 jaar € 47.50 € 0,00 Jeugdleden met incasso € 44,50
Leden met een andere homecourse € 65,00 Vrije golfers € 80,00
 
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met het verenigingssecretariaat via email: secretariaat@ccmerwelanden.nl of bel: 078-6215171 Openingstijden van het secretariaat: maandag, dinsdag en donderdag van 08.30- 13.00 uur Daarnaast liggen er in de shop twee brochures over onze vereniging: Een informatiebrochure over lid worden en een kennismakingsbrochure. Uiteraard kunt u deze brochures gewoon meenemen.

 

 
 
 
 

Mona spreekt

 
 
 

Gezelligheid kent z’n tijd 

Ook deze keer heeft jullie Mona weer een leuke vraag ontvangen van een mede-merwelander. Deze luidt als volgt: 

Ik speel regelmatig met wat mede-Merwelanders en in de baan is het erg gezellig, maar bij de borrel zijn ze er nooit bij? Hoe komt dat, en hoe kan ik het oplossen? Nou, lieve schrijver, dat is een bekend verschijnsel. En er zijn meerdere oorzaken en oplossingen voor te bedenken. Er zijn mensen met clubhuisvrees; een niet aflatende angst voor golfhoreca-gelegenheden, die in sommige ernstige gevallen voor paniekaanvallen kan zorgen. Deze mensen kun je het beste voorzichtig benaderen, en stapje voor stapje mee naar binnen nemen. Begin eens met een bezoekje aan de gang en dan de shop. Laat dan het toilet zien en probeer ze over te halen de volledig opgepimpte bar te betreden. Mocht dit niet in één keer lukken, doe dan eerst een drankje onder de luifel en herhaal deze oefening totdat de clubhuisvrees verleden tijd is.

 

Er zijn mede-Merwelanders die bij hun laatste bezoek zo in de lampen hebben gehangen, dat ze door schaamte even niet naar binnen durven. Herkenbaar. Niet door eigen ervaring, maar wel van medespelers.
 
 
 
Geef deze personen het advies dat alles wat er in het clubhuis gebeurd ook in het clubhuis blijft (toch?). En beter uitgelachen dan niet gelachen.
 
Ook zijn er dames en heren die echt alleen voor het spelletje komen, en de flightgenoten dus niet gezellig genoeg vinden om nog even een drankje mee te doen. De moeilijkste types om aan de borrel te krijgen. Toch heeft Mona ook hier een oplossing gevonden.
Geef ze tijdens het rondje al voldoende borrels, dat ze zich na 18 holes als een mak lollig lammetje zo het clubhuis in laten voeren.
         
 
 
 
Sommige dames en heren golfen stiekem, dus moeten als de sodemieter naar huis zodat de partner het niet in de gaten krijgt dat ze alweer op de golfbaan rondhangen. Deze is gemakkelijk: nodig de partners uit voor de gezelligheidswedstrijden, dan zijn ze daarna ook niet meer weg te slaan uit het clubhuis, en misschien gaan ze ook wel een balletje slaan.
 
Er zijn leden die een enorme rekening hebben openstaan, waardoor ze niet meer naar binnen durven. In dit geval kom je met een inzamelingsactie een heel eind. Help …… het clubhuis weer in, stort nu op Giro 123456.
 
U ziet, er zijn veel redenen te bedenken maar gelukkig even zoveel oplossingen. Maar er is een ander verschijnsel waar Mona echt uitslag van krijgt: de berekenende borrelaar. Deze borrelaar zal na een wedstrijd nooit het eerste rondje betalen, want dan is iedereen er nog. Liever neemt de berekenende borrelaar het 3e of 4e rondje voor zijn rekening want dan zijn er misschien al mensen weg. Of hij/zij bestelt een rondje als iedereen net de glazen vol heeft.
 
 
En als de borrelaar dan toch, na veel gedraai, zelf aan de beurt komt, dan nemen ze zelf niks, want dat scheelt weer hè.
 
Het tegenovergestelde is de eeuwige gever. Bij deze spelers krijg je nooit de kans om een rondje te geven. Soms drinken ze veel sneller, en hebben dus weer sneller “dorst”, dus bestellen in een razend tempo waar je niet tussen komt. Of ze drinken dubbele drankjes en vinden het dan niet prettig als een ander dat moet betalen. Nou, lieve eeuwige gever, je bedoelingen zijn goed maar Merwelanders zeggen het wel indien ze een dubbel drankje te gortig vinden.          
 
Veel liefs, Mona
 
 
 
 

Van de baancommissaris

 
 
 

 

Van de baancommissaris: Bunkers, beplanting en etiquette 

Veel leden, die in de winter gewoon doorspelen hebben kunnen zien, dat er drie nieuwe bunkers op hole 11 worden aangelegd. Twee links en één rechts van de fairway op ongeveer 125 en 140 meter van de green. Verder zullen straks aan de linkerzijde van hole 3 net na de teebox en aan de rechterzijde van hole 5 tussen de heren- en de dames teebox rododendrons worden gepland. Aan de paden is iedereen al gewend. Er wordt ook keurig gevolg gegeven aan de instructies van de shop om alleen over de paden te rijden met buggies en trolleys als het te nat is. De toplaag ligt al op de eerste 4 holes, de rest volgt wanneer het weer en de tijd het toelaat. Kortom: ook dit jaar maakt Crayestein uw baan weer mooier en interessanter. 

 
Wat mij verder opvalt als ik door de baan speel is, dat het terugleggen van uitgeslagen plaggen en het repareren van pitchmarks op de green niet tot de prioriteit van onze golfers behoort.
 
Spelers na u behoeven toch niet te boeten voor een door u gespeelde minder goede slag in de fairway of een prachtige slag op de green. DUS: PLAGGEN terugleggen en PITCHMARKS repareren, zoals elke golfer behoort te doen.
 
Piet Metselaar
 
 
 
 

Gebruikersovereenkomst en ledentevredenheidsonderzoek

 
 
 

Gebruikersovereenkomst 

Enige tijd geleden is u gevraagd de nieuwe gebruikersovereenkomst te tekenen en de verklaring aan Crayestein te doen toekomen. Er zijn nog altijd leden, die dit niet hebben gedaan. Als u dit niet doet blijft voor u de oude situatie gelden en kunt u nooit aanspraak maken op de in het schrijven genoemde voordelen van de nieuwe overeenkomst. Dus: tekenen wordt van harte aanbevolen.
 
Het ledentevredenheidsonderzoek
 
Op de site staat een samenvatting van dit onderzoek. U kunt het vinden onder leden en dan onder bestuursmededelingen.Bent u geïnteresseerd? Bekijk de resultaten en de conclusies en constateer tevens, dat al veel aanbevelingen door Crayestein zijn uitgevoerd.
 
 
 
 

Van onze correspondent overzee

 
 
 

Florianapolis

Onze volgende halte was Florianapolis, een in Brazilië redelijk bekende badplaats. De eerste dag was niet erg geslaagd. We bleken een onderkomen te hebben geboekt op de top van een heuvel die voor onze auto uitsluitend te halen viel door de auto met aanloop vol gas in zijn één over de oprijlaan naar boven te jagen. We hadden een kabouter huisje met kabouter tuin waarvan ongenode gasten bezit hadden genomen ( spinnetjes, kakkerlakken, bijtende mieren e.d.). 

 

Ik werd geconfronteerd met een heftige bronchitis aanval. Die was zo erg dat een tocht van mijn bed naar het toilet moest onderbroken worden om op adem te komen ( ik doch dak stikte). Aangezien als ik naar de straat beneden zou lopen ik nooit meer terug zou kunnen komen, de dokter hier laten komen. Die (een zij) sprak geen Engels maar kon wel rekenen! Althans € 100 voor een consult is gezien het gemiddeld prijsniveau in Brazilië m.i. ruim overvraagd. Bronchitis staat niet in mijn " Hoe spreek ik Portugees " boekje, haar medisch advies aan mij evenmin. Ze kon overigens net als ik zonder aanloop met de auto de heuvel niet op.Van die aanloop wist ze niet. Na drie keer proberen heeft ze het op- gegeven. De motor sloeg de laatste keer tijdens het opnieuw starten af waardoor ze achter uit schoot tegen een paaltje. De schade heb ik via het consult betaald denk ik. Zelf heb ik heel de dag op bed gelegen hetgeen niet zo erg was want het regende (waar heb ik dat meer gehoord?). Uit nader onderzoek van Florianapolis bleek dat het stadje bekend was vanwege de oester banken. Mede door de voor ons lage prijs bestonden hierna de maaltijden uit één gerecht: oesters vooraf, midden en na. Na 24 van die mannen (formaat 6/0) met peper en citroen naar binnen te hebben gewerkt is de honger echt wel voorbij. Wij hebben er vijf dagen door gebracht.  Toen hadden we het wel gezien en was bovendien mijn testeron reserve maximaal gevuld. Over de bijverschijnselen die dat veroorzaakte worden geen mededelingen gedaan. Zoek zelf maar op, dit is geen medisch tijdschrift.

 

Iguazu

We reizen naar de watervallen van Iguazu. Daar moet je niets over schrijven. Dat moet je zien, horen, opsnuiven en stil van zijn.

               

 
 
 
 
Wat we van Brazilië tot nu toe vinden?  Brazilië drinkt bier bij het eten. Wij wijn; zeker bij oesters. Daar zijn ze zo weinig bedreven in dat de verstrekte wijnen slecht van kwaliteit, lauw geserveerd, jaren over de datum is of kurk heeft. Het is dus goed opletten geblazen Ze eten bijna alles gefrituurd met een dikke laag beslag er om heen (tegenwoordig heet dat deftig: tempura klaar gemaakt). Zelfs als je niets zegt, gaat gefrituurd meel om de oesters en de gamba's. "How to kill good food"! Meel doe je om zaken waarvan de inhoud qua smaak en verscheidenheid verborgen moet blijven. ( vraag maar aan meneer KFC). Dat vette eten is goed te zien bij de dames : wel bijna allemaal een veter als bikini tussen de billen, of een te kort bloesje, maar boven de broek één of meerdere zwembandjes en rondom de veter blubber en dril. Het aantal echt mooie dames op de televisie zoals wij dat over Brazilië krijgen voor geschoteld is - althans waar wij verkeerden - zeer beperkt. Het communiceren in Brazilië voelt het zelfde als voor ontdekkingsreizigers die in Centraal Afrika voor het eerst contact legden met de lokale bevolking. Van de bevolking spreekt 98% geen andere taal dan Portugees. Voeg daaraan toe een groot aantal analfabeten en de desoriëntatie van de argeloze toerist wordt begrijpelijk. Een trein is op veel trajecten ( bijv. Santos - Rio ) een onbekend vervoermiddel. Alle vracht gaat dus over de weg per vrachtwagen over slecht aangelegde twee-baans wegen die stijl door de bergen slingeren en verstikt zijn door de toename van het vracht vervoer. Voeg daar aan toe natte wegen door frequente regenbuien en je stopt vanzelf met tellen van de verongelukte of bijna verongelukte vrachtwagens die in de greppels langs de weg liggen. Rijden op die wegen is een beetje roulette. Als extra het aantal motoren waarmee als gekken wordt gescheurd en je wilt de hoeveelheid verkeersslachtoffers niet weten. Ik heb niets tegen wat regen, maar je kunt ook overdrijven. Geruststellend is te weten dat ze in het Noorden van Brazilië meer jatten en aan straatroof doen dan waar wij zitten in Zuid Brazilië. In het zuiden zijn denk ik wel weer meer veters met blubber en dril. Ik heb voor de rest van mijn leven genoeg aan elf Brazilianen op een voetbalveld en als het even kan mogen die verliezen van Nederland. Capito?
Bon! Argentina here we come!
JB te B.  
 
 
 
 
 

Bijscholing voor commissieleden

 
 
 

Bijscholing voor commissieleden 

Alle commissievoorzitters, die te maken hebben met handicapping en wedstrijdorganisatie zijn op de hoogte gesteld van onderstaande cursus. Hen is gevraagd na te gaan of er binnen hun commissie leden zijn, die in het volgen van deze cursus zijn geïnteresseerd. Kosten worden vergoed door de vereniging.

Regiocursus Handicapping,

Baaninrichting en Wedstrijdorganisatie Vorig jaar zijn er heel wat cursussen georganiseerd waarin handicapping, wedstrijden en baaninrichting/plaatselijke regels aan de orde zijn gekomen. De Regiocursus Handicapping, Baaninrichting en Wedstrijdorganisatie is vooral bedoeld om u nieuwe informatie te geven en om onderling informatie uit te wisselen. Deze cursus is nuttig voor bestaande en nieuwe leden en zal worden gegeven door de Regiocommissarissen in samenwerking met het Federatiebureau.

De cursus

Tijdens de cursus wordt er dieper ingegaan op het organiseren van wedstrijden, baaninrichting en handicapping. De cursussen worden georganiseerd op de volgende data en locaties. Data Locatie Docenten 4 en 5 april Golfclub Flevoland Teun van Waart en Robert Hage 11 en 12 april Golfclub Princenbosch Trix van der Mast en Christine Saxton Inschrijving personen voor cursus In verband met de beschikbare ruimte is de deelname in eerste instantie beperkt tot twee cursisten per club per dag.

De cursus is uitsluitend bestemd voor kandidaten die lid zijn van de Wedstrijd-, Baan- of Regel- en Handicapcommissie van een club. Elke dag mogen 40 personen deelnemen aan de cursus. Wij verzoeken u vriendelijk deze link in de mail in te vullen.

Programma

Het doel van de cursus is dat commissieleden zelf de praktijkvragen over handicapping, baaninrichting en wedstrijden kunnen beantwoorden. Vrijdagavond tussen 19.00 uur en 22.00 uur zal er in de baan gesproken worden over (het handhaven van) Qualifying Condities.

 
 
Verder zullen we praktijkgevallen (o.a. jaarlijkse herziening, acceptatie van scores - buitenland, DQ en NR) in groepen bespreken en zullen er presentaties worden gegeven over de volgende onderwerpen:
 
Handicapping - Course Rating - EGA Handicap Systeem - De Handicapcommissie - Toekennen van handicaps   -   Tabellen Qualifying wedstrijden - Berekenen van handicaps - Qualifying scores - CBA -Jaarlijkse Herziening- Voorlichting leden -Baanrecords

Zaterdagochtend zullen tijdens een baanwandeling, markeringen en plaatselijke regels aan de orde komen en ’s middags praktijksituaties voor wedstrijdcommissies (o.a. speler te laat, wangedrag speler en oplossen van regelkwesties) in groepen worden besproken en zullen er presentaties worden gegeven over de volgende onderwerpen:

Wedstrijden - De Wedstrijdcommissie -Financiën en jaarkalender - Wedstrijdreglement - Organisatie wedstrijd -Qualifying wedstrijden - Afstandsmeters 

Voor, tijdens en na de wedstrijd:

Baaninrichting - Qualifying Condities - Plaatselijke Regels -   logo

Terug

informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl