golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Op de hoogte blijven?

Schijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuws brief GC de Merwelanden December 18, 2013

Verstuurd op 30-11--0001
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier.
 

In deze Nieuwsbrief

 
 
  
 • Van uw voorzitter
 • Van de bestuurstafel
 • Nieuws voor competitiespelers 2014
 • Nieuwe gebruikersovereenkomst kent extra voordelen
 • De buggypaden:  goed voor de golfer, goed voor de baan
 • Keith Davis geeft je een verrassende golftip
 • Mona spreekt
 • De Merwelanden op FaceBook
 • Onze correspondent Overzee
 • Column Peter van der Ven
 • Need to know
 • Goede Doelen Dag 29 oktober 2013
 
 
 
 

Van uw voorzitter

 
 
 

Prima opkomst ALV

De ALV van 25 november j.l. is bezocht door een 60-tal leden; een 30-tal had zich afgemeld. Op de najaarsvergaderingen is  in de agenda altijd een aantal vaste punten opgenomen.

Goedkeuring begroting voor 2014, vaststelling contributie en entreegelden, de evaluatie van het technische commissie beleidsplan en de te hanteren prijs voor de jaarkaart 2014, die Crayestein na overleg met uw voorzitter heeft vastgesteld. De  exacte bedragen kunt u terugvinden onder  de kop “Van de bestuurstafel”. Het is een vergadering geweest waarop ik met veel plezier terugkijk. Er was sprake van interesse, goede verwoordingen van een ieders standpunten, een ontspannen  sfeer met begrip en waardering voor elkaar , kortom een vergadering waaruit ieders positieve instelling is gebleken.

 
De bestuursmededelingen van deze ALV kunt u eveneens onder hetzelfde kopje terug vinden. In de baan zijn de onvolprezen greenkeepers van Crayestein druk bezig met allerlei activiteiten om u volgend jaar weer alle golfplezier te bezorgen. 
De aanleg van de “buggypaden” vordert  gestaag;  een aanleg, die dit jaar het bezanden van de baan zal vervangen. De buggydrivers zullen verplicht  worden om deze paden te gaan gebruiken. Dan is het dus zaak om uw ballen met al uw techniek in de buurt van uw buggy te slaan. Heeft u daaraan enige twijfel?  De cursus  voor de dames-en herensenioren gaat binnenkort van start; dus wat let u? Over de initiatiefneemsters van dit project kan ik alleen maar lovend zijn. Het was eerst Marianne de Jong, onze secretaris, die na een gesprek van uw bestuur met de NGF, hiervoor het initiatief heeft genomen. Een initiatief eigenlijk gebaseerd op het "committed to senioren" NGF-programma. Nu na slechts een drietal weken, zijn er zo'n 80 senior leden, die straks gaan starten met stap 4 en 5 van het 9-stappenplan van de NGF(PGA). Ik wil gaarne namens  uw bestuur daarnaast bedanken: Anne Marie van Helden, Annette de Leeuw, Hankie Quanz, Paul Serry, Riet Visser en Christian Krijnen van Crayestein . Met Kerstmis en Nieuwjaar in het verschiet wil ik u namens alle bestuursleden heel fijne feestdagen en een sportief en zeer gezond golfjaar 2014 toewensen. Daarnaast spreek ik de wens uit u op de komende Nieuwjaarsbijeenkomst, die op zondag 5 januari vanaf 17 uur plaatsvindt, te ontmoeten.
 
Niek Drieënhuizen
 
 
 
 
 

Van de bestuurstafel

 
 
 

Van de bestuurstafel

ALV van 25 november 2013

De gebruikersovereenkomst

De prijs van de jaarkaart

De seniorenlessen

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst 

De Algemene Leden Vergadering

Begroting is goedgekeurd volgens gepubliceerde gegevens en met dank aan de penningmeester

Contributie is hetzelfde gebleven als in 2013:

Leden   95,00

Leden met incasso  92,50

Leden zonder deelnamebewijs   135,00 Jeugdleden   47,50

Jeugdleden met incasso  44,50

Leden met andere homecourse  65,00

De jaarkaart voor deelnamebewijshouders is voor 2014 vastgesteld op € 920 (was 900) en voor 2015 op € 945. Dit tarief wordt door Crayesteijn gecommuniceerd.

Bestuursmededelingen

Zie ook powerpoint presentatie van deze vergadering en voor nadere info op de websitenfo, de notulen of bel gerust met het secretariaat)

Communicatieplan 2014. U krijgt daarover  regelmatig info via de (dus nieuwe) bestuurlijke website

Segmentatieonderzoek door NGF naar de samenstelling van ons ledenbestand

Ledentevredenheidsonderzoek (verslag gedaan van overleg met Crayestein)

De nieuwe gebruikersovereenkomst (zie volgend kopje van dit artikel)

Uitgaven van onze verenigingsbrochures (Kennismakingsbrochure en Handleiding voor nieuwe leden)

Toelaten door NGF van meetapparatuur in de baan

Competitiespelen en deelname aan  verenigingswedstrijden en - evenementen van competitiespelende leden. Verwachting en stimulering.

De gebruikersovereenkomst

 

De nieuwe gebruikersovereenkomst is door beide partijen, Crayestein en G.C. de Merwelanden getekend.

In een gezamenlijk schrijven, dat u inmiddels heeft ontvangen bent  u daarvan op de hoogte gesteld en uitgebreid geïnformeerd. Daarbij is de nadruk  gelegd op de voor u van belang zijnde veranderingen.

Alle veranderingen zijn in het voordeel van de deelnamebewijshouders(-sters). 

Uw bestuur adviseert u daarom de verklaring  van acceptatie te ondertekenen, om  zo in aanmerking te komen voor de voordelen.

 

Seniorenlessen. Committed to senioren

Op onze club is de  dames-en heren seniorengroep  de grootste  binnen het ledenbestand. Even een opfrissertje:  herensenior wordt je als  op 1 januari de leeftijd van 55 jaar bereikt voor de dames is dit 50 jaar. Hankie Quanz, Anne Marie van Helden en Annette de Leeuw hebben samen met uw bestuur het voortouw genomen om in onze vereniging  alle dames senioren op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om ook binnen onze vereniging senioren lessen volgens het 9 Stappenplan te volgen. 

Het aantal aanmeldingen was overweldigend. . Binnen twee dagen stonden er al ruim 40 dames op de lijst. Daarbij zelfs een aantal dames die weliswaar een jaarkaart hebben, maar die geen lid zijn van onze vereniging. Voor die dames was het helaas niet mogelijk om de lessen te volgen omdat de lessen alleen voor leden van onze golfclub zijn. Helemaal vrolijk werd een ieder dat  deze dames spontaan zeiden : “Nou dan worden wij toch lid !”

Wat een leuke bijkomstigheid. Van harte welkom dames! Het was heel prettig om een beroep te kunnen doen op  Christian van de exploitatiemaatschappij omdat het  even puzzelen was om alle dames, in totaal 51,  onder te brengen bij de pro's Cees van de Berg en Keith Davis. De eerste groep van 3 dames start op woensdag 11 december 2013 om 14.00 uur. Daarna worden om de 14 dagen lessen gevolgd. De onderdelen die behandeld zullen worden zijn swing, chippen, putten, bunkers et cetera. Ook twee baanlessen zijn een onderdeel van de in totaal 10 lessen. Spontaan heeft uw bestuur aangeboden om deze  'start'  te subsidiëren met EUR 10,00 op de ballenkaart en het bijbehorende boekje van het 9 Stappenplan. Inmiddels is overleg met Paul Serry, voorzitter van de heren senioren commissie gestart om  ook voor deze doelgroep deze winterlessen volgens het 9-stappenplan te kunnen aanbieden. Sommige seniorheren zullen daarvan dubbel op de hoogte zijn/worden gesteld, maar beter één keer te veel dan te weinig. Een voorlopige optelling van de deelnemers/sters  aan dit startproject brengt het aantal op 80. Voorwaar alle complimenten aan hen, die zich ervoor inspannen om het onze leden nog meer naar de zin te maken en het golfplezier op onze mooie baan te verhogen.

 

Uitnodiging

 

Uw bestuur nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Datum:  5 januari 2014 Plaats : Clubgebouw Aanvang 17.00 uur

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld              

 
 
 
 

Nieuws voor competitiespelers 2014

 
 
 

De NGF-competitie in 2014

Het Bestuur heeft besloten om aan de spelers van de competitie-teams die volgend jaar deelnemen aan de NGF competitie, en minimaal 5 Golflessen als team als voorbereiding gaan nemen, een 10 ballen driving-range kaart te verstrekken. De desbetreffende aanvoerders van deze teams kunnen t.z.t. contact opnemen met Hans Plaat, die deze ballenkaarten dan zal verzorgen.Wij wensen iedereen een goede voorbereiding, succes en speelplezier toe.

Het Bestuur van GC De Merwelanden.

 

 

 
 
 
 

De nieuwe gebruikersovereenkomst

 
 
 

Profiteer van de extra voordelen

Dinsdagavond 10 december jl is de nieuwe gebruikersovereenkomst tussen Golfclub de Merwelanden en de Exploitatiemaatschapij Crayestein door alle partijen ondertekend. Deze nieuwe overeenkomst biedt u als lid van GCM een aantal voordelen, die u zult vernemen in de brief welke u als spelend lid inmiddels van ons heeft ontvangen.

Bij het toegestuurde schrijven vindt u ook een verklaring waarmee u als deelnamebewijs-houder instemt met de inhoud van de overeenkomst. Wij vragen u om deze verklaring compleet ingevuld en ondertekend uiterlijk voor 31 januari 2014 te retourneren naar de exploitant. Vanaf dat moment kunt u dus ook gebruik maken van de voordelen welke de nieuwe overeenkomst u biedt. Het gaat dan o.a. over 7 maal 50% korting op een introductie-greenfee per kalenderjaar. 

 

Bovendien kunt u indien gewenst uw deelnamebewijs zelf overdragen aan een familielid (in plaats van deze op de wachtlijst te plaatsen bij de exploitant).

Indien u naar aanleiding van de brief of over de inhoud van de overeenkomst nog vragen heeft kunt u altijd terecht bij Crayestein via info@crayesteingolf.nl

 
 
 
 

Buggypaden 

 
 
 

De nieuwe paden en buggygebruik 

Crayestein is erin geslaagd om in korte termijn buggypaden aan te leggen. Hierdoor wordt het ook voor de minder valide Merwelander mogelijk om het hele jaar te kunnen blijven golfen. Welke baan in onze omgeving kan dat zeggen? De spelregels zijn heel simpel. In de shop vind je altijd de op de betreffende dag geldende mogelijkheden voor de buggyrijder:

- In de winter zonder vorst is het gebruik van de paden verplicht

- in de winter met vorst is het gebruik van de farway toegestaan

- In de zomer onder droge omstandigheden is het gebruik van de fairway toegestaan.

- In de zomer onder natte omstandigheden is het gebruik van de paden verplicht.

 
Ten aanzien van het gebruik van trolleys verandert er niets. De algemeen geldende spelregel is dus dat de bepalingen vanuit de shop bindend zijn.
 
Overigens complimenteren we de greenkeepers met hun vernuft en energie om de aanleg zo snel te verwezenlijken.
Uw baan commissaris Piet Metselaar.
 
 
 
 
 

Tip van Keith Davis

 
 
 

Laat je verwachtingen thuis      

Een van de meest gemaakte en kostbare fouten door golfers, eigenlijk van alle sporters, is een wedstrijd in te gaan met verwachtingen als “ik wil winnen”, “ik wil deze opponent verslaan”, “40 punten halen” et cetera. Je verwachtingen en de angst dat je ze niet zal realiseren, dus ‘wat als’, betekent dat je gespannen, weifelend en waarschijnlijk onder je niveau zult spelen.

Je verwachtingen maken de prestatie te belangrijk voor je. Het creëert een gevoel van urgentie en druk, dat je ervaart door tegen jezelf te zeggen: ‘ik moet, ik zal’ en ‘oh god, wat als ik niet?’ Deze druk zorgt voor gespannen spieren, een onrustige ademhaling en een prestatie onder je kunnen. Deze verwachtingen horen niet thuis in een wedstrijd. Nooit, onder geen enkele omstandigheid! Je moet leren de verwachtingen thuis te laten, zodra je op de teebox staat, althans als winnen en presteren belangrijk voor je zijn.

 

 

Het enige moment waarop je aan je verwachting mag denken, is tijdens het oefenen. In feite zullen je verwachtingen de drijfveer zijn om serieus en regelmatig te oefenen. Je verwachtingen van wat je hoopt te bereiken, zullen je motivatie moeten zijn, die leiden tot je doel. Dat is de enige toegevoegde waarde van je verwachting.

Wanneer de druk om te produceren hoog is, moeten je concentratie en focus gericht zijn op het moment en niet op de uitkomst en verwachting aan het einde van de ronde. Door je te concentreren op het hier en nu, het moment in de baan, kun je los en ontspannen spelen, waardoor je in staat bent te presteren en om te gaan met gebeurtenissen en situaties in de baan en met je opponent in de wedstrijd, zoals die zich op ieder moment kunnen voordoen.

Als je begint met verwachtingen dan beloof ik je dat je aan het einde van je ronde/wedstrijd teleurgesteld bent over je prestatie. Daarentegen, als je zonder verwachting en zonder focus op de uitkomst van je ronde en dus zonder angst, wat kan gebeuren, aan je wedstrijd begint, dan zul je zien aan het einde van je ronde je leuk verrast zult zijn. Hetzelfde geldt in feite voor je kerstcadeau de boom: heb geen verwachtingen, dan wordt je verrast.

Ik wens jullie allemaal een gelukkige kerst en een gezond en goed golfjaar 2014.

Keith Davis

 
 
 
 

Mona Spreekt

 
 

 

Bijzondere outfits

Uit de vele vraagstukken die ik via communicatie@gcmerwelanden.nl heb ontvangen, heb ik er weer eentje uitgekozen die mij zelf ook is opgevallen. De vraag die mij gestuurd werd:

Kijken sommige golfers nooit in de spiegel?

Als ik, onderweg naar de golfbaan, mijn huis uitloop en de buren tegenkom, dan wordt er nogal eens lacherig gedaan over de golfkleding. Nu heb ik daar zelf ook altijd smakelijk om moeten lachen, dus boontje komt om zijn loontje. Ik moet bekennen dat het ook wel een bijzondere verzameling van creaties is, die je op en rond het clubhuis van Crayestein tegen komt. Ik heb dit keer de heren eens goed bestudeerd.

Je hebt de “echte”golfers met het verwassen goed; een (vroeger) donkerblauwe broek, is nu volledig verwassen tot een vaag kleurtje waar geen naam meer aan te geven valt. Dit het liefst gecombineerd met een polo die vroeger waarschijnlijk als gegoten zat, maar nu toch iets te strak zit. De “geen tijd om te shoppen, want ik golf” outfit.

Dan zijn er de “show”golfers; Lollige ruitbroeken met roze poloshirts, golfschoenen met flapjes, een bijpassende riem, de niet te vermijden blitse tweekleurige handschoen en uiteraard een bijpassende golftas. De “we kunnen niet golfen, maar we zien er wel top uit”outfit.

 

 

 

Laten we vooral de “pijn aan je ogen” golfers niet vergeten; hoe feller, hoe beter. Alle kleuren waar je ‘knal’ voor kunt zetten, en het niet erg raar klinkt (knalbruin klopt niet bijvoorbeeld), hangt in de kast van deze spelers. En dan het liefst lekker veel met elkaar combineren; knaloranje broek, een gifgroene polo, een brandweerrode trui en zuurstokroze pet. De “liever niet in die outfit over straat” outfit.

De “mijn vrouw is een weekendje weg” golfer. Laten we vooral de heren niet vergeten, die zich ’s morgens met het licht uit voorbereiden op een rondje golf. Als moeder de vrouw de golfkleding niet heeft klaargelegd, dan zijn ze volledig verloren en krijg je de meeste foute kleurcombinaties te zien. Streepjes met ruitjes en verschillende sokken. De “als het maar lekker zit” outfit.

Ook de “nieuwe golfers” zijn duidelijk herkenbaar. Deze spelers zijn nog niet vaak in het clubhuis geweest, en hebben de kledingvoorschriften nog niet gelezen. Een spijkerbroek, een t-shirtje en ballen maar. De “we kunnen gelijk door naar de kroeg”outfit.

Wat is het toch jammer dat in deze periode veel regenpakken gedragen worden, dan zie je de golfkleding niet en kunnen we er veel minder om lachen. Maar als je na een rondje op de baan het clubhuis binnenloopt en je ziet deze bonte verzameling allemaal door elkaar gezellig naborrelen, dan weet je: Een spiegel is niet nodig, het gaat de Merwelanders gelukkig om de binnenkant, en niet om de buitenkant.

Ook een zinnige vraag? Mail Mona: communicatie@gcmerwelanden.nl

Liefs Mona

 

 
 
 
 

Golfclub De Merwelanden op Facebook

 
 
 

Golfclub De Merwelanden op Facebook

Sinds een maandje kan je onze club ook op Facebook vinden. Direct na het "in de lucht" brengen van onze pagina mochten we al veel reacties ontvangen. Wordt ook vriend van De Merwelanden!  In deze tijden is er uiteraard nog niet zoveel te melden maar zodra het seizoen weer van start gaat, zullen we dit medium actiever gaan inzetten. Als je op het icoontje Facebook klikt onderaan deze nieuwsbrief kom je vanzelf op de pagina van De Merwelanden.  Je kunt een bericht achterlaten, je kunt het "liken" en je kunt natuurlijk direct vriend worden. De bedoeling is dat we ook via Facebook de club kunnen profileren bij leden en potentiële leden. Doordat de netwerken van vrienden automatisch aan elkaar worden verbonden bouwen we snel een grote bekendheid op. De bezoeken aan de website van GC Merwelanden, de publicaties van de Nieuwsbrieven en het gebruik maken van Facebook leidt tot een grotere bekendheid bij de diverse zoekmachines zoals Google. Zo komen potentiële golfers die op zoek zijn naar een mooie baan en een prachtige golfvereniging snel op onze pagina's terecht. 

 

De vele activiteiten die door Crayestein en De Merwelanden worden ontwikkeld verdienen immers de aandacht van een zo breed mogelijk publiek.

Al met al probeert het bestuur het palet van communicatiemiddelen zo breed mogelijk in te zetten. De informatie aan de leden speelt daarin de grootste rol. Werving van nieuwe leden is daarnaast een belangrijke doelstelling. Een goede organisatie van de vereniging, de inzet van de commissies, het enthousiasme van de leden en regelmatige communicatie over het reilen en zeilen van de club zijn de peilers die garant staan voor continuïteit tot in lengte van jaren.

 
 
 
 

Van onze correspondent overzee

 
 
 

Verder varen

Een staking op Madeira bracht ons zoals gezegd naar Las Palmas, Canarische eilanden. De stad was zoals we het hadden voorgesteld. Lange boulevard met veel kroegen en eetgelegenheden zonder diepgang en een smal strand met grijs zand. De stad is wel groter dan gedacht. We hebben het gezien en hoeven er niet meer naar toe. Laat het maar vakantie oord blijven van de Nederlandse horeca.

De temperatuur heeft inmiddels een aangename 25 graden bereikt. Daarin onderscheid het eiland zich waarschijnlijk van het moeder land. We hebben de boulevard afgelopen, gamba's als lunch genuttigd in een tent waar de roomsaus met champignons op ieder gerecht werd gepletterd, en tijd door gebracht bij MacDonalds om te kunnen mailen ( is gratis). Interessant was het eiland Fogo wat een 2800 meter hoge vulkaan blijkt te zijn die, aan de verbrande huizen en gestolde lava stromen te zien, nog niet zo lang geleden behoorlijk heeft huis gehouden. Onbegrijpelijk  dat daar mensen wonen.

Wat doen die de hele dag? Zijn ze echt gelukkig? Er wonen maar een paar honderd mensen, geen moer te doen, dreiging van de imposante vulkaan. Niets voor ons. We voeren op korte afstand langs (Italiaanse gewoonte?) waarbij de boot zijn hoorn blies.

Ik denk niet dat er vaak cruise schepen langs komen; het ligt niet op de route. Wat er aan bewoners was liep uit om te zwaaien en te kijken.

Vanavond gaan we eten in het luxe restaurant. Kost wat extra maar vinden wij, we hebben het verdiend na een uur afbeulen in de gym. Of we op gewicht blijven wordt een vraag die neigt naar een voorspelbaar antwoord. Steeds meer wordt ik echter overtuigd dat Italiaans eten, slierten of pijpjes of plakjes van deeg is met tomaten prut in qua smaak nauwelijks merkbare variatie. Even wat anders dus.

Het bijzondere restaurant is ook niet echt bijzonder zodat we daar niet meer naar toe hoeven. Eigenlijk is het loop buffet nog het beste. Het gebakken eitje dat mij met dertig vrienden vanuit een grote schaal toe lacht blijkt onweerstaanbaar. Wat spek, twee geroosterde boterhammen en naast het eitje nog een ommeletje maken mijn ochtend tot een feest en de tocht naar de gym noodzakelijk en begrijpelijk.

Italiaanse wijn is voor mij een blijvend geheim. Ik snap geen bal van herkenbare wijnstreken ( iedere vierkante kilometer in Italië is geloof ik een andere wijnstreek) en evenmin van gerenommeerde huizen. 

 

Santa Christina is zo'n gerenommeerd huis maar heeft wijn van € 5 tot € 300. Je kan dus alleen op de prijs af gaan. 

De Italiaanse ober bleek een echte kenner. Als ik vraag om een wijn bij het gerecht wijst hij altijd de duurste aan. Ik heb het opgegeven en doe maar wat, met overigens wisselend succes.

Vandaag de equator gepasseerd en moest er dus iets lolligs georganiseerd worden met Neptunus en zo. Onderbroeken lol, leden van het entertainment team die met zichtbare tegenzin geforceerd leuk probeerden te zijn, met veel smurrie insmeren van mensen ( uiteraard tomaten prut als belangrijk ingrediënt) die door " Neptunus " gedoopt wilden worden, maar kennelijk voor veel passagiers een belevenis. Aan ons is dat niet besteed, dus zijn wij naar de gym gegaan. Dat is overigens ook geen onverdeeld genoegen.

Inmiddels zijn we in Brazilië aangekomen. We zijn in Maceo aan land gegaan. Voor het eerst kregen we een soort Brazilië gevoel. Mooie lange boulevard, brede stranden, internet (!!) en een café op het strand waar we heerlijke gamba's hebben gegeten. Naast ons zat een Braziliaanse familie  die het zeer naar hun zin had. Door de luidsprekers klonk muziek type Julio Iglesias, maar dan in het Portugees, dat door onze buurman luidkeels werd mee gezongen. Zeker toen hij merkte dat wij dat wel interessant vonden. Staande op zijn stoel, ogen dicht en lucht gitaar spelend werden wij getrakteerd op  Braziliaans amateur drama.

Vanavond gaan we weer de kapitein begroeten op zijn " farewell" party. Ik denk dat hij ons bij de deur zal opwachten na ons diepgaand gesprek op zijn laatste feestje. Ik heb voor het afscheidsfeestje een rode das gekocht. De kapitein zal glimmen van trots om zulke gedistingeerde mensen onder zijn gasten te mogen verwelkomen. Zal hem vragen of er toch niet een heel klein scheurtje in het schip zit omdat ik een licht krassend geluid hoorde toen we langs het eiland Fogo voeren. Moet kunnen. Ik reken op mooie drankjes, kleine hapjes en geen tomatenprut.

JB nog steeds te zee.

 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 
 

Column Peter van der Ven

 
 
 

 

Hey Merwelander,

Vorige editie mocht ik je meenemen naar het eerste hoofdstuk van een boek over het reclamevak en alles wat daar zo bij hoort. In deze editie hoofdstuk twee. Inmiddels is er een uitgever geïnteresseerd, dus als straks het boek in de schappen staat heb jij al een voorproefje kunnen lezen. Het moet niet gekker worden.

De Dierenkalender

1.

Na een week aan de sidetable van meneer Jan z’n bureau vond hij het welletjes. Ik had genoeg geleerd over zijn regeltjes  op kantoor en ik had een aantal klusjes mogen doen. Paar teksten schrijven, beetje administratie, paar telefoontjes, paar bespreekverslagen. De test was doorstaan en ik kreeg een eigen plek. Een kamertje van 2,5 meter breed en 6 meter lang. Formaat pijpenlaatje dus. Precies achter het kantoor van de baas. Er was een tussendeur van zijn kantoor naar mijn kamer en die bleef altijd open, tenzij hij bezoek had. Geen mogelijkheid tot het maken van een praatje met collega’s zonder dat Jan dat doorhad.  Er waren sowieso niet veel medewerkers die in de buurt durfden te komen. Ook al had het kamertje eveneens een deur die grensde aan de gang.

2

Het kleine kantoortje was ouderwets praktisch ingericht. Twee bureaus naast elkaar uiteraard want de breedte liet geen andere opstelling toe. Achter ieder bureau een kantoorstoel van het model “pijn in m’n rug en een harde reet” en op het bureau zo’n mooi skai lederen  blad met daarin een vloeiblad. Welkom in de jaren ‘70 maar ik was er heel trots op. Het uitzicht bestond uit een blinde muur tegenover me en een raam links van me dat uitzicht bood op het binnenplaatsje dat werd gevormd door panden aan de Nieuwe Binnenweg  en de parallel daaraan lopende Breitnerstraat. De troosteloze struiken inspireerden niet echt tot creatieve daden en dat deed mijn respect voor meneer Jan al stijgen. Want hij was in staat om bijzondere reclameconcepten te bedenken. Al snel begreep ik  waarom hij zulke zware vitrage voor zijn ramen had hangen. Achter mij stond een hele wand vol kantoorkasten. Dat waren van die metalen constructies waarvan je zowel de breedte als de hoogte kon verstellen, als ook de tussenplaten op verschillende hoogten kon monteren. Een soort grote mecano doos. Loodzwaar en uitgevoerd in de sfeerrijke kleur grijs. De keuze was niet zo groot in die tijd. Die kasten puilden uit van ordners vol met documenten van de diverse klanten. En er lagen stapels plastic dossiermapjes.

 
 

 

 

Van die mooie transparante mapjes van hard plastic, waarvan de bovenzijde en de rechterzijde open waren. De mapjes waren herkenbaar aan het logo van het bureau dat simpelweg bestond uit de initialen van meneer Jan. JG stond op al deze mapjes geprägd. Reliëfdruk op een plastic mapje, dat was pas chique. Honderden van die mapjes had meneer Jan. En als je een documentje kreeg in zo’n mapje dan gaf je, nadat je er mee aan het werk was gegaan, het geheel in dat mapje terug. Bij hoge uitzondering mocht je ze voor eigen gebruik houden, maar dan moest je er ook wel verrot zuinig op zijn.

3.

De vloer van het kantoor van meneer Jan was bezaaid met stapels van die mapjes. Al was het maar één velletje, hij stopte het in zo’n mapje en legde dat dan zorgvuldig op één van die stapels. Dat waren al zijn lopende klantendossiers, iedere opdracht en aantekening kreeg zo zijn plaats. Pas als een dossier was afgewerkt verhuisde het naar de kast in mijn kamertje. Tientallen mapjes verdeeld over zeker vijftien stapels lagen op het tapijt en meneer Jan wist exact waar alles lag. Die ijverige werkster die het een keer in haar hoofd haalde om de mapjes te verplaatsen voor een stofzuigbeurt heb ik ook nooit meer teruggezien. Het totale systeem van meneer Jan naar de gossiemijne. God hoorde hem brommen. Toen was ik wel effe blij met die openstaande tussendeur. ..

 

lees meer
 
 
 
 

Need to know

 
 
 

2e Kerstdag: Baan open vanaf 12.00 uur

Je hebt ze er altijd bij. De Merwelanders die op tweede Kerstdag lekker een paar uurtjes de frisse lucht willen opsnuiven. Dat treft dan, want vanaf 12.00 uur ben je welkom bij Crayestein. Alles is open op die dag behalve de shop.

 

 

Zondag 5 januari 17.00 uur: Nieuwjaarsreceptie GC Merwelanden

De traditionele nieuwjaarsreceptie is altijd weer een mooi begin van een nieuw golfjaar. We luiden 2013 op gepaste wijze uit en klinken op een succesvol, gezond en plezierig 2014.

 

 
 
 
 

Goede doelendag 29 oktober 2013

 
 
 

Damescommissie bedankt.

Het goede doel.

De damescommissie had dit jaar voor de goede doelenmiddag  de Axel Foundation gekozen. Een klein fonds dat als doelstelling heeft om stofwisselingsziekte meer aandacht te geven. De foundation is genoemd naar Axel, de kleinzoon van Rik Drieënhuizen , de broer van Niek .

Axel heeft een onbehandelbare en levensbedreigende stofwisselingsziekte en dat heeft enorme impact op heel veel terreinen. Maar Axel doet er wel toe!

De ouders van Axel stellen alles in het werk om Axel  toch zijn “footprints” in de maatschappij te laten zetten. Tot op heden lukt dat heel goed met bijvoorbeeld

 logo

Terug

informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl