golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Op de hoogte blijven?

Schijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

BESTUUR

Verstuurd op 16-02-2016

Van uw voorzitter

Terwijl ik dit stukje schrijf loeit de storm langs mijn raam. Najaarsstorm of voorjaarsstorm? Terugkijkend naar mijn andere geschriften in deze tijd , kom ik ook tegen: “buiten is het wit en het zal nog wel even zo blijven” .

Ik kan me niet herinneren, dat er  zo vaak en zoveel,  zeg maar “ongemakken” in deze tijd van het jaar geweest zijn om op onze mooie  18 holes te spelen.  Er zal ongetwijfeld ergens (en ik hoop het van harte) een weerspreuk te vinden zijn, die zegt:

“storm en regen in de eerste 2 maanden van het jaar,

geeft in de zomer veel blauwe luchten, dat is zonneklaar”

Het golfseizoen gaat over een aantal weken weer van start. De “nieuwe TC” heeft inmiddels veel  hindernissen genomen om iedereen weer tevreden te stellen om competitie te kunnen gaan spelen. Alle informatie betreffende de competitie 2016 staat inmiddels op de site. Overzichtelijk gerangschikt en in een mooie lay-out.

Als bestuur zijn we deze commissieleden zeer erkentelijk, dat  ze deze toch jaarlijks weer lastige taak tot een goed einde hebben gebracht.

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u nadere informatie over de eerstvolgende ALV, waarin onze strategie in verband met mijn aftreden, na een periode van 6 jaar wordt aangegeven.  Ik denk, dat het een zeer goede zaak is, om dit  reeds nu aan u voor te leggen. Het voorkomt allerlei gedachtespinsels,  bewaart mijns inziens de rust in de vereniging  en geeft denk ik continuïteit. Uiteraard zal dit alles geheel conform alle artikelen binnen de statuten en het huishoudelijk reglement gaan plaats vinden. Ik ben er in ieder geval  inhoudelijk erg  blij mee.

Niek Drieënhuizen, voorzitter

 

Beste Leden,

Binnenkort staat de wedstrijdkalender weer op de site. Voordat we de wedstrijdkalender op de site hebben kunnen plaatsen is er veel gepuzzeld en overleg geweest.

Hiervoor gaan we vanaf begin december al bij elkaar zitten met als input de kalender van 2015 en de NGF kalender van 2016. Daarnaast hebben ook nog andere input van de jeugdcommissie, bestuur, Crayestein. Maar ook hebben we een lijst met wat er vorig jaar goed ging en wat beter moet.

Al deze input wordt door de Technische Commissie en ABCD commissie verwerkt in een voorlopige kalender.

Daarbij moeten we natuurlijk keuzes maken omdat het onmogelijk is rekening te houden met alle wensen en eisen. Het was in ieder geval makkelijker dan vorig jaar omdat toen de jubileumweek redelijk wat impact had op belangrijke wedstrijden zoals stroke- en matchplay.

In ieder geval denken we de kalender op een paar punten verbeterd te hebben en hebben we ook nog nieuwe onderdelen toegevoegd. Of de nieuwe onderdelen een succes worden of nog bijgesteld moeten worden zien we weer in het najaar. Zodat we weer input hebben voor het eerste overleg over de kalender van 2017.

Nieuwe onderdelen

 • Omdat we gemerkt hebben dat de drempel voor startende golfers/nieuwe leden soms hoog is om mee te doen aan wedstrijden, gaan we speciale wedstrijden organiseren waarin we ze als groep proberen te enthousiasmeren om mee te doen.
 • Vrijdagmiddag-event
  Gezien het succes van de zomeravondwedstrijden gaan we dit jaar ook eens per maand een vrijdagmiddag-golfwedstrijd organiseren. Onder het mom van rondje golf en dan een borrel gaan we samen met Crayestein het vrijdagmiddag-event organiseren.

Verbeterde onderdelen

 • Finale wedstrijd Regenboog.
  We sluiten de regenboog wedstrijden af met een finale. Deelnemers kunnen dan kiezen van welke kleur ze starten. De overall-prijs is dan de dame/heer met de beste score over drie kleuren.
 • Zweedse greensome is verborgen holes geworden.
  Die spelvorm heeft als voordeel dat iedereen gewoon stableford kan spelen en dat we de prijs uitreiken over de negen verborgen holes.

Vertrouwde onderdelen

 • Maandbeker.
  We hebben in overleg met de TC de startvolgorde aangepast dus altijd de A of de B1 voorop en daarachter de B2.

Wat is nog meer naar voren gekomen.

 • Voorstel van de TC om bij Matchplay/strokeplay vanaf hole 5 te starten zodat we het voor het publiek aantrekkelijk maken om bij de laatste holes mee te kijken/lopen.
 • Evenementen
  Bij één evenement gaan we geen voorkeuren accepteren en deelt de wedstrijdleiding in.
 • Alle evenementen op feestdag of zondag plannen.

Kortom, we hebben weer een mooi wedstrijdjaar voor de boeg met voor een ieder een leuke/uitdagende wedstrijd op de kalender.

 

Meewerken aan de KLM-OPEN op de Dutch?

Donderdag 8  t/m zondag 11 september 2016

Gezocht 21 merwelanders!

De NGF heeft omliggende golfverenigingen gevraagd om aan de organisatie van dit spektakel te gaan meewerken.

Roel Brand en Paula Drieënhuizen hebben zich bereid verklaart de cluborganisatie voor realisering hiervan op zich te nemen.

Een eerste bijeenkomst heeft er toe geleid, dat inmiddels meer bekend is.

Dus nu enthousiaste vrijwilligers gezocht om de aan onze vereniging toegewezen hole 6 (par 4) te bemensen

Als u zich gaat opgeven, dient u tenminste 2 dagen beschikbaar te zijn voor een continudienst van 5 uur per dag. 

Wat wordt er verder van u verwacht?

 • Enige basiskennis van het golfen en wedstrijdervaring.
 • Vroeg kunnen beginnen.
 • Eigen vervoer, waarbij parkeren voor u wordt geregeld.

Voor de innerlijke mens wordt alles voor u verzorgd, daarnaast zal aan een ieder uniforme kleding (cap, shirt, jack) worden uitgereikt.

Verdere info via Roel en Paula

Aanmelden , met data beschikbaarheid via:

Roel Brand:
roel.brand@outlook.com

Paula Drieënhuizen:
pfmdrieenhuizen@kpnplanet.nl

 

Verkiezingen leden van bestuur voorjaarsvergadering 2016

Zoals onze voorzitter Niek Drieënhuizen heeft aangegeven, zal hij na een periode van zes jaar aftreden op de aankomende ALV- vergadering welke gepland staat op 24 mei.

De heer Hans Plaat heeft zijn bestuurlijke taak op zijn verzoek tussentijds neergelegd waarmee de vertegenwoordiging vanuit de TC ook vacant is gekomen.

Om de continuïteit in het bestuur van uw Vereniging te waarborgen is het bestuur op zoek gegaan naar een oplossing waarbij naar een verjonging van het bestuur wordt gezocht. Met deze verjonging kunnen we als vereniging beter inspelen op de veranderende omgeving en omstandigheden.

De heer Coert Busio heeft zich bereid verklaart het vice voorzitterschap op zich te willen nemen en de heer Jeroen den Dubbelden is bereid gevonden de functie als technisch bestuurslid te willen vervullen waarmee de functie van Hans Plaat weer zou zijn opgevuld.

Met bovenstaande versterking van ons bestuur als uitgangspunt heeft Harrie van der Vossen de bereidheid te kennen gegeven het voorzitterschap van onze Vereniging te willen overnemen van de huidige voorzitter.

Het is uiteraard zo dat alle leden zich kandidaat kunnen stellen c.q. kandidaten kunnen voordragen voor bovenstaande functies waar in de komende ALV door de leden zal worden beslist wie deze functies zullen bekleden. De leden dienen derhalve bovenstaande te zien als een voorstel vanuit het huidige bestuur.

Aan Coert en Jeroen is wel gevraagd reeds nu het bestuur te willen ondersteunen teneinde de contacten met de TC en de ABCD commissie te intensiveren. Gezien deze vraag zullen zij ook als toehoorder deel nemen aan de nog komende bestuursvergaderingen die plaats hebben voor de ALV.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

 

Onder grote belangstelling en in een uitstekende en gezellige sfeer,  hebben op deze bijeenkomst traditiegetrouw de volgende huldigingen plaats gevonden.

De Order of Merit  Dames en Heren

De Order of Merit  wordt toegekend aan die speler en speelster, die de meeste punten heeft behaald uit 6 uitslagen van de maandbekers, en het matchplay-en strokeplaykampioenschap.

De winnaar en winnares zijn dus de beste golfers 2015 van onze vereniging en worden dan ook vereeuwigd op het Order of Merit  bord in het clubhuis.

Uitslag dames:

 1. Liesbeth Groeneweg-Goedhart met 710 punten
 2. Denise van Raalte met 515 punten
 3. Irma Siegers met 485 punten

Uitslag heren:

 1. Jeroen den Dubbelden met 727,5 punten
 2. Rik Maaskant met 530 punten
 3. Ben Kraa met 476,5 punten

Maandbeker A (op basis van de beste drie wedstrijden van de zes). Strokeplay

 1. Ken Lam met 210 punten (= 3 x 70 strokes)
 2. Bart van Sloten met 216 strokes
 3. Paul Todd met 216 strokes

Maandbeker B1 (op basis van de beste drie wedstrijden van de zes).  Strokeplay

 1. Petra Busio met 223 strokes
 2. Aart van Ameijden met 225 strokes
 3. Gerry Bosvelt-Leenen met 228  strokes

Maandbeker B2 (op basis van de beste drie wedstrijden van de zes). Stableford

 1. Umaja Hatuina met 118 punten
 2. Ruud Luijkx met 110 punten
 3. Marianne Vriethoff met 99 punten

Alle winnaars en winnaressen kregen uit handen van de voorzitter definitief de maanbeker uitgereikt.

 

De Handicartbijdrage.

Jaarlijks wordt op deze bijeenkomst  het bedrag bekend gemaakt, dat aan de Stichting handicart zal worden overgemaakt.

Het bedrag komt tot stand door alle bijdragen, die in het afgelopen jaar  voor de qyalifying-kaarten zijn betaald.

De bijdrage van dit jaar is € 1178,00

Talent van het jaar

Het jeugdlid, dat tot het golftalent van het jaar 2015 is uitgeroepen heet Lisa Luijkx. Deze jongedame werd geprezen door haar plezier in het golf, haar enthousiasme in trainingen en wedstrijden en haar motivatie om door te zetten om haar handicap van 32 gestaag te verlagen. In haar dankwoord kwam dit alles ook sterk naar voren. Op de vraag van de voorzitter en hoe nu verder, was haar antwoord :  ik wil er wel plezier in blijven houden.

De Merwelandentrofee

Traditioneel wordt ook de Merwelandentrofee uitgereikt op deze bijeenkomst. Deze trofee wordt uitgereikt aan die vrijwilliger, die zich opvallend onopvallend voor de vereniging (al jaren) heeft ingezet.

Voor het eerst in de geschiedenis is deze trofee uitgereikt aan een tweetal leden, die zich onmiskenbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor in dit geval de handicartcommissie. Beiden zijn redelijk op leeftijd te noemen (zeggen we zo onder elkaar). Hun jarenlange inzet voor de wat “krakkemikkige golfer” binnen onze vereniging verdient alle lof. Gefeliciteerd Hennie van de Meerendonk en Ben Visser!

 

Bever op hole 11

 

 

Op den boot.

Onze privé chauffeur stond precies op tijd (8.15) voor ons Guesthouse om ons naar het vliegveld te vervoeren waar volgens de folder een luxe bus zou staan om ons verder naar de haven te brengen.

De haven heet Chivitavecchia.

Niet uit te spreken en niet te onthouden.

De uitbaatster was in geen velden of wegen te bekennen.

We hebben zelf maar een yoghurt bakje uit de ijskast genomen (kamer was incl. ontbijt) en zijn vertrokken.

Te laat komen is normaal in ons Guesthouse wisten wij.

De chauffeur kende de bus zodat we alleen maar hoefden over te stappen.

Het is een mooie boot.

Wij hebben een prachtige hut met balkon op de achterplecht.

Celebrety Cruises is geloof ik Amerikaans.

Alles is in $.

Ik heb mij in Nederland al een Amerikaanse portemonnee aangeschaft met inscriptie (dat was gratis).

Gauw voor het aan boord gaan nog een kauwgom genomen en veel harder gaan praten.

Portemonnee op counter gelegd en een "Bud" besteld.

Kan het Amerikaanser?

We hadden direct aanspraak. ( "Are you from Dallas?" "No but you are close.").

Klinkt stoerder dan " No we come from Antwerp, Flanderen in the United States of Belgium" vinden wij.

 

Een kleine lunch met een glaasje wijn om het vertrek te vieren leek ons een goed plan.

De lunch was voortreffelijk, gewoon mooie Franse keuken.

De Kroatische ober bracht het bonnetje van de twee glaasjes wijn: $ 20.

Oei, riep ik dat is prijzig.

De Kroatische ober greep direct in en kwam met een foldertje.

Hij legde uit dat je de drank kon af kopen voor $ 55 per dag en dan zoveel kon drinken als je wilde.

Koopje zei hij; kijk je hebt nu al voor $ 20 gebruikt.

Zou ik hier voor tekenen dan zou hij dit drankje schrappen.

Je  moest wel voor de hele cruise duur tekenen.

Kon alleen vandaag nog voor de boot vertrok.

Wij hielden gelijk van hem.

Wat een lieverd.

Rap de handtekening gezet.

Bij de counter $1500 als voorschot neer gelegd en naar de ijsbar gelopen voor het vijf uur drankje.

Mijn ruim deposito zou de eerste decennia zorgeloos op nemen betekenen.

Aan de toog van de ice bar kregen we te horen dat ons kaartje niet werd geaccepteerd.

Foutje in de computer misschien?

Naar de info balie, nieuw kaartje gekregen,terug naar de ijsbar, kaartje niet goed, terug naar de balie, tweede nieuw kaartje, terug naar de ijsbar, kaartje niet goed, terug naar de balie waar werd ontdekt dat wij niet genoeg hadden gestort.

De "free drinks" kaart kostte niet -zoals ik dacht- $55 per dag voor ons beiden maar p.p.!

Daarbij werd dan nog 18% tip geteld waardoor we $1900 voor ons beiden voor 15 dagen moesten neertellen.

Herstellen ging niet meer.

Ik heb uitgerekend dat wij ons iedere dag een delirium moeten zuipen om de investering er uit te halen.

Gaan we ook doen.

Ik heb een hekel aan verliezen.

Aan tafel worden wij geholpen door een Balinees.

Na het uitwisselen van wat vriendelijkheden in zijn eigen taal en $10 fooi op voorhand zodat hij goed voor ons zou zorgen, heb ik een nasi goreng uit het personeelscombuis met terasi, bawang putih, tjabé rawit, pete bonen,badjak,empeng enz. weten te versieren.

Wordt maandag op gediend want vanavond is het formal night ( jasje, dasje niet verplicht, broek, geen spijkerbroek of korte broek, wel schone onderbroek, schoenen, geen slippers of gym schoenen,wel sokken, overhemd, geen polo shirt,T-shirt of Hawaï shirt).

Staat allemaal in het dagelijks krantje en zijn aanwijzingen voor onze Amerikaanse mede passagiers.

Dar is overigens ook wel nodig.

Als waarschuwing staat te lezen dat indien niet voldaan is aan het kleding voorschrift je de kapitein geen hand mag geven, niet met hem op de foto mag en uitsluitend kan eten aan het lopend buffet boven.

Zo, dat zal ze leren!

Hoe nodig dat is bleek weer vanmiddag toen ik zeker twee dames in witte badjas (die in de hutten ter beschikking liggen) met blote voeten in slippers de eetzaal binnen zag stappen om te lunchen.

Één had de jas open staan waaronder een versleten badpak zichtbaar werd met een riem waar aan een beker, maat één liter, voor haar navel zwengelde.

Daardoor kon de badjas niet dicht.

Ik ben niet flauw maar dit wordt zelfs bij de Papoea's niet geaccepteerd.

Een vrouw met een peniskoker van één liter voor haar buik is ook daar "not done".

 

De nasi was zoals die moest zijn.

Bedwang poetih, tjabé rawit enz.

Wij komen morgen aan in Funchal.

Een glaasje madeira ......?

Yes natuurlijk.

Wordt weer feest.

U hoort nog van ons!

JB.

 

 

 

 

 

 logo

Terug

informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl