golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Op de hoogte blijven?

Schijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

BESTUUR

Verstuurd op 08-02-2016

Verkiezingen leden van bestuur voorjaarsvergadering 2016

Zoals onze voorzitter Niek Drieënhuizen heeft aangegeven, zal hij na een periode van zes jaar aftreden op de aankomende ALV- vergadering welke gepland staat op 24 mei.

De heer Hans Plaat heeft zijn bestuurlijke taak op zijn verzoek tussentijds neergelegd waarmee de vertegenwoordiging vanuit de TC ook vacant is gekomen.

Om de continuïteit in het bestuur van uw Vereniging te waarborgen is het bestuur op zoek gegaan naar een oplossing waarbij naar een verjonging van het bestuur wordt gezocht. Met deze verjonging kunnen we als vereniging beter inspelen op de veranderende omgeving en omstandigheden.

De heer Coert Busio heeft zich bereid verklaart het vice voorzitterschap op zich te willen nemen en de heer Jeroen den Dubbelden is bereid gevonden de functie als technisch bestuurslid te willen vervullen waarmee de functie van Hans Plaat weer zou zijn opgevuld.

Met bovenstaande versterking van ons bestuur als uitgangspunt heeft Harrie van der Vossen de bereidheid te kennen gegeven het voorzitterschap van onze Vereniging te willen overnemen van de huidige voorzitter.

Het is uiteraard zo dat alle leden zich kandidaat kunnen stellen c.q. kandidaten kunnen voordragen voor bovenstaande functies waar in de komende ALV door de leden zal worden beslist wie deze functies zullen bekleden. De leden dienen derhalve bovenstaande te zien als een voorstel vanuit het huidige bestuur.

Aan Coert en Jeroen is wel gevraagd reeds nu het bestuur te willen ondersteunen teneinde de contacten met de TC en de ABCD commissie te intensiveren. Gezien deze vraag zullen zij ook als toehoorder deel nemen aan de nog komende bestuursvergaderingen die plaats hebben voor de ALV. 

 logo

Terug

informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl