golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Op de hoogte blijven?

Schijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

BESTUUR

Verstuurd op 18-12-2015

Van uw voorzitter

Half december. Nu pas  bijna alle blad van bomen en struiken. Ik denk dat er een record gebroken is, omdat woensdag 9 december de fairway nog gemaaid is of moest worden. Nog steeds groeizaam weer, met alle consequentie voor de hoogte van het gras in de rough, en daardoor het “verliezen”van bijna goed geslagen ballen.

Ook dit jaar zijn er weer warmte, koude en andere weersrecords gebroken.

Nog een kleine drie weken en dan “rutschen” we 2016 in.

Dan ligt het verenigingsjaar 2015 achter ons. Een jaar met niet echt spectaculaire gebeurtenissen. Sportief gesproken, is natuurlijk wel de degradatie uit de hoofdklasse van onze heren te betreuren, maar onverdiend, of onverwacht?  Deelname aan de wedstrijden voor de Order of Merit liet wel wat te wensen over. Algemene deelname aan de ander verenigingsactiviteiten rooskleurig. Het beeld hiervan is geschetst op de laatste ALV van 31 november j.l. door middel van staafdiagrammen.

De ledenaantallen zijn vrij stabiel te noemen, hoewel de verschuiving van de leeftijden naar boven, en de daarbij gesignaleerde geringe aanvulling van de andere kant, verontrustend zijn te kwalificeren.

Voor 2016 heeft  het bestuur allerlei aanzetten voor “nieuw” of “hernieuwd” beleid voor ogen, die ook binnen allerlei verenigingsgeledingen al zijn gepresenteerd. Andere bestuurlijke initiatieven zoals vernieuwing wedstrijdreglement en bijlage en de realisering van commissieprotocollen hebben in dit jaar ook zijn beslag gekregen.

De NGF heeft allerlei plannen ontwikkelt voor  de jeugd onder de titel RAAK en subtitel “golffun for juniors” . Crayestein en de jeugdcommissie zullen, daar ben ik van overtuigd,  hiermee aan de slag gaan.

Ook binnen het overleg van onze onvolprezen jeugdcommissie en Crayestein zijn voor 2016 nieuwe voorstellen te verwachten.

Wat zal 2016 u en ons brengen? 

Ik hoop in ieder geval voor u en ons een gezond golfjaar zonder al teveel lichamelijke gebreken.

Ik hoop voor u en ons een fijn familiejaar met uitstraling naar geluk en gezellig samenzijn.

En ik hoop voor ons allen, dat u, en wij als bestuur,  het met elkaar binnen de vereniging naar de zin mogen hebben.

Laten we daarmee beginnen op onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst, die gehouden zal worden op zondag 3 januari a.s. vanaf 17.00 uur in het clubhuis. Wij als bestuur nodigen u daar zeer gaarne voor uit en stellen daarbij uw aanwezigheid ten zeerste op prijs.

Namens uw bestuur

Niek Drieënhuizen, voorzitter

 

Aanzet  Nieuw Beleid 2016.

Via deze nieuwsbrief willen wij de leden die de jaarververgadering niet hebben bezocht vragen om ons te voorzien van eventueel suggesties, ideeen of gedachtes , welke te binnen schieten na het lezen van onderstaande informatie, welke wij op de ALV van 30 november j.l. ook hebben gepresenteerd. Hiermee willen wij de komende maanden aan de slag gaan, en enerzijds eigen standpunten bepalen, en anderzijds in overleg treden met al de betrokken geledingen, binnen onze vereniging. Tijdens de ALV hebben de aanwezige leden ook al hun nuttige inbreng meegegeven, en wij hopen nu via deze nieuwsbrief ook nog bruikbare suggesties te mogen ontvangen. Dit kunt u doen via de e-mail aan ons secretariaat.

Wij willen de volgende zaken aan stippen:

 1. Prestatie golfen
 2. Recreatief golfen / competitie
 3. Jeugd
 4. Recreatie golfers

1 Prestatie golfen.

Het prestatief golfen blijft mogelijk gemaakt voor de standaardteams Dames en Heren. Wel zijn daarbij de volgende opmerkingen te maken. De teams moeten voor een duidelijke prestatieve aanpak hebben gekozen.  Ervaringen van de laatste jaren zijn :

 • Prestaties blijven achter
 • Weinig teamverband bij trainen
 • Geringe interesse deelname Order of Merit activiteiten
 • Bijna geen tegenprestatie naar vereniging / sponsoren
 • Door te weinig onderlinge concurrentie geen selectiebeleid mogelijk

Aanzet 1 voor 2016.

Bestuursinzet blijvend te verwachten op prestatief golfen,wel van uit de huidige situatie met vermindering van financiele inzet. De TC in zijn nieuwe samenstelling zal ook hun visie voor de komende jaren binnenkort bekend maken.

2. Recreatieve competitie.

De kosten voor de vereniging om deze competitie in stand te houden zijn erg hoog, zeker gezien per competitiespelend lid van de vereniging. Grootste kostenpost daarbij is de betaling van de greenfee voor:

 • Het vrij voorspelen van de standaardteams
 • De greenfee betaling voor de bezoekende spelers van de competitie

Daarnaast moet geconstateerd worden dat deelname van competitiespelers     ( sters) aan prestatieve evenementen binnen de vereniging sterk voor verbetering vatbaar zijn.

Aanzet 2 voor 2017.

In nauw overleg met de TC komen tot een andere kostenverdeling voor deze activiteit.

3. Jeugd.

Algemene opmerking ontwikkeling jeugdleden = info NGF.

 • Laatste jaren afname van 20.000 naar 13.000 Jeugdleden
 •  In 2015 zijn er 200 jeugdigen met een handicap van 18 of lager

Aanzet 3 voor 2016.

Initiatieven op beperking groepsgrootte, meer funmaterialen, meer jeugdclinics ( conform lustrum) en mogelijkheid tot inlooptrainingen zullen in overleg aan de orde komen. Extra aandacht voor aanwas Jeugdleden.

4.Recreatieve golfers.

Deze doelgroep is zeer sterk vertegenwoordigd binnen onze vereniging, zeker de leeftijdsgroep 55 +. Binnen de begroting is nog ruimte te vinden voor:

Aanzet 4 voor 2016.

 • Drempelverlagend werken voor deelname aan verenigingsactiviteiten
 • Budgetverhoging ABCD commissie voor evenementen ( Happy Hours daarvan uitgesloten)
 • Ondersteuning te geven voor deelname aan de winterlessen. Meer scholing betekent meer plezier  in golfen , en zou kunnen betekenen meer deelname aan alle activiteiten
 • Initiatieven tot behoud van ( oudere ) leden

Het overleg met alle betrokken commissies zal in 2016 plaats gaan vinden.

Nogmaals uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.

Damessenioren Sinterklaas Viering.

Donderdag 3 december hebben de damessenioren, zoals ieder jaar weer Sinterklaas gevierd.  We hebben eerst een 9 holes texasscramble gespeeld.       In de baan werden de dames voorzien van chocomelk met speculaas.

Om het dit jaar weer eens anders te vieren dan andere jaren hadden alle dames een jeugdfoto in moeten leveren, wat wel een succes is geworden.    Een ieder mocht 2 maal raden wie er op die foto stond.  Bij een enkele foto lukte dat, maar in de meest gevallen moest de persoon, die op de foto stond, het zelf zeggen dat zij het was.

Al met al een heel leuk idee, en was het weer een gezellige middag.

Namens de Damessenioren- commissie.

Anne Marie van Helden.

 

Mededelingen van de Kon. NGF.

Wij hebben op de ALV van 30 november de aanwezige leden geïnformeerd omtrent nieuwe regels, welke zij hebben bekend gemaakt.

Via deze nieuwsbrief willen wij ook de leden die de vergadering niet bezocht hebben hierover ook informeren.

 1. Per 1 januari 2016 gaat de leeftijd voor senioren Heren van 55 jaar naar 50 jaar. Gezien het tijdstip van bekendmaking voor competitie geldt de ingangstermijn per 1 januari 2017.
 2. T.a.v. de Handicap.
 1. EGA handicap voor spelers met hcp tussen 54 en37.
 2. Benaming actieve en inactieve hcp vervalt
 3. Clubs kunnen zelf bepalen vanaf welke hcp er competitie kan worden gespeeld ( tenminste 36)
 4. Spelers tussen hcp 4,5 en 11,4 kunnen een 9 holes qualifying kaart inleveren.
 5. Er is per 1 januari geen hcp herziening meer.
 6. CBA wordt aangepast zal per 1 januari max +1 of -2 zijn.

Hopen met deze informatie alle Merwelanders  goed geïnformeerd te hebben.

 

CONTRIBUTIE 2016.

In tegenstelling tot de geldigheid van de jaarkaart van Crayestein  ( april t/m maart ) loopt ons verenigingsjaar van januari t/m december. Begin januari 2016 worden dan ook de facturen voor de jaarcontributie van onze golfclub verstuurd per email. In die mail staat een link waarmee u de factuur opent ( en hem eventueel kunt bewaren of printen ). Vooruitlopend daarop krijgt u in de eerste week van januari 2016 bericht van het secretariaat dat de factuur nog dezelfde week , waarschijnlijk 7 of 8 januari te verwachten is in uw inbox.

De facturen worden verstuurd vanuit een NO REPLY email adres. Het kan gebeuren dat zo’n email bij uw provider als SPAM wordt gezien. Vooral @gmail en @hotmail adressen hebben hier last van. Wilt u uw email op SPAM  controleren op 7 en /of 8 januari 2016. Mocht u rond deze tijd nog steeds geen email met de factuur voor 2016 ontvangen hebben, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit te laten weten aan het secretariaat via secretariaat@gcmerwelanden.nl  zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

We vragen u de betaling binnen 30 dagen te laten plaatsvinden. Het afgelopen jaar heeft het secretariaat veel tijd en energie moeten steken in het sturen van herinneringen en zelfs enkele aanmaningen. Dat is jammer, vervelend en zonde van de tijd, die ook veel nuttiger besteed had kunnen worden. We hebben dan ook moeten besluiten om dit jaar harder de hand te houden aan de consequenties voor de leden, die niet tijdig betalen.

Wanneer u per automatische incasso betaalt staat dat op de factuur. Daarop staat dan ook de datum dat geïncasseerd wordt  ( eind januari ). Het enige wat u dan hoeft te doen is zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.

Om ook de ledenadministratie zo up-to-date mogelijk te houden, vragen wij u tevens – indien er in de afgelopen tijd iets gewijzigd is en u er niet aan gedacht heeft om dit door te geven – uw eventueel gewijzigde email – adres  en / of NAW gegevens door te geven aan het secretariaat.

 

Bevervraat 

De greenkeepers  zijn niet alleen druk met de Merwelanders, maar ook met een bever ( s ) .
Bevervraat op hole 11.
Deze foto is genomen op maandag 14 december 2015.

 

Nieuwe Hoofdsponsor voor de Golfsport

De Koninklijke Nederlandse Golffederatie ( NGF ) heeft met ING Private Banking een nieuwe hoofdsponsor gevonden, die de golfsport verder gaat helpen ontwikkelen en ondersteunen.

Tevens is bekend gemaakt dat Maarten Lafeber de nieuwe bondscoach voor het Nederlandse golf wordt.

 

De Plaatselijke Regel voor Afstandsmeters.

In 2016 zal er een regelwijziging komen voor de Plaatselijke Regel met betrekking tot het gebruik van afstandsmeters. De belangrijkste punten zijn:

 1.  Het is nog steeds alleen toegestaan afstanden te bepalen.
 2. Gebruik van andere functies is verboden.
 3. Er mogen nu wel afstanden bepaald worden met afstandsmeters die ook andere functies hebben, mits deze extra functies uit staan.

Dus afstandsmeters die ook bijvoorbeeld hoogteverschillen, windrichting of windsnelheid kunnen meten of stokkeuze kunnen adviseren , zijn vanaf 1 januari 2016 toegestaan op voorwaarde dat ze alleen gebruikt worden om afstanden te bepalen.

Bron : Info  Koninklijke Nederlandse Golf  Federatie.

 logo

Terug

informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl