golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Op de hoogte blijven?

Schijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

BESTUUR

Verstuurd op 14-07-2023

ENQUÊTE (SPORTIEF) BELEID 2023 GOLFCLUB DE MERWELANDEN

Beste leden,

Gisteren is vanuit het secretariaat het onderstaande bericht met link verstuurd naar alle leden. Helaas blijkt dat bij een onbekend aantal leden de e-mail niet is aangekomen, vandaar dat wij onze oproep ook via deze nieuwsbrief onder uw aandacht brengen:

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van juni 2023 werd het voorstel gedaan om als vereniging een meerjarenplan op te stellen. Het bestuur ziet de waarde daarvan in en gaat daarmee aan de slag.

Als bestuur van Golfclub De Merwelanden  vinden wij het belangrijk om er voor alle leden te zijn en voor hen de juiste activiteiten te organiseren. Wij zien echter ook dat nu slechts een beperkte groep leden deelneemt aan de clubactiviteiten. 

Kennelijk is het een thema wat meer clubs bezighoudt. De NGF heeft een enquête ontwikkeld om te inventariseren welke behoeftes er binnen een vereniging leven. Voor De Merwelanden een logische 1e stap om invulling te geven aan het gewenste meerjarenplan. Bij het in kaart brengen van alle wensen krijgen wij ondersteuning van de NGF. Zij hebben hiermee ook al ervaring opgedaan bij diverse golfclubs.

Jullie input is voor ons van groot belang, ongeacht leeftijd en speelsterkte. Om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van de leden en daaraan gekoppeld een evenwichtige besteding van de contributie gelden.

Graag vragen we jullie de onderstaande enquête in te vullen:
https://survey.alchemer.eu/s3/90589314/Golfclub-De-Merwelanden-Enqu-te-Sportief-Beleid-2023

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Yolanda Bakkum
Voorzitter Golfclub De Merwelanden

 logo

Terug

informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl