golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Tekst en bestanden
 
Tijdelijke  plaatselijke regels

De golfregels geven de wedstrijdleiding de mogelijkheid vier tijdelijke plaatselijke regels instellen, (zie blz. 143 e.v. van de golfregels, editie 2016)  te weten:
1. winterregels, ook wel preferred lies genoemd
2. uitbreiding regel ingebedde bal, als de bal niet op de fairway ligt
3. bal schoonmaken
4. bal ligt in beluchtingsgat op de green
5. stilliggende bal of balmerkertje op de green per ongeluk bewogen.

Local rule 1. Preferred lies.
Wat mag: bij preferred lies mag de speler de bal, die op de fairway ligt, oprapen, schoonmaken en plaatsen binnen een kaartlengte van de plek, waar de bal lag. Deze regel geldt niet voor een bal, die in de rough ligt.
Wanneer: deze local rule mag alleen gedurende de periode 1 november tot en met 30 april worden ingevoerd en geldt in beginsel voor alle wedstrijden in die periode. Buiten deze periode mag de speler de bal alleen verplaatsen als sprake is van tijdelijk water.
Waarom: door weersomstandigheden kan de staat van alle fairways zodanig verslechterd zijn, dat behoorlijk spel belemmerd wordt en de fairways beschermd moeten worden.

Local rule 2. Uitbreiding regel ingebedde bal.
Wat mag: regel 25-2 zegt dat als de bal van de speler op de fairway ligt en is ingebed in zijn eigen pitchmark, de speler zijn bal mag oprapen, schoonmaken en droppen zo dicht mogelijk bij de plek, waar de bal lag. Deze regel mag door middel van een local rule worden uitgebreid met een bal, die is ingebed in de rough. Twee uitzonderingen: deze uitbreiding geldt niet als de bal in het zand ligt of als de bal in een onspeelbare positie ligt.
Wanneer: als door slechte baancondities, met name modder en uitzonderlijke natheid, behoorlijk spel belemmerd wordt.

Local rule 3. Bal schoonmaken.
Wat mag: bal merken, oprapen, schoonmaken en terugplaatsen
Waar: de wedstrijdleider heeft hier twee mogelijkheden. De speler mag zijn bal alleen schoonmaken, als die op de fairway ligt, of de speler mag zijn bal overal op de baan schoonmaken (uitgezonderd bunkers).
Wanneer: als door baancondities, zoals uitzonderlijke natheid (waardoor veel modder aan de bal kleeft) behoorlijk spel belemmerd wordt.
Local rule 2 en 3 kunnen zowel in de zomer als in de winter worden ingevoerd.

Local rule 4: beluchtingsgaten op de green
Als de bal op de green in een beluchtingsgat ligt, mag de speler de bal plaatsen naast het beluchtingsgat, zo dicht mogelijk waar de bal lag.

Local rule 5: stilliggende bal of balmerkertje op de green per ongeluk bewogen.
Op verzoek van de NGF wordt ook op onze golfbaan deze local rule ingevoerd. Als de speler de bal of de balmerker, die op de green ligt, per ongeluk beweegt, krijgt de speler geen strafslag.  De bal of balmerker moet worden teruggeplaatst.
Deze regel geldt voor alle wedstrijden, die gespeeld worden en voor alle qualifying kaarten, die gelopen worden.

Algemene bepalingen voor local rules.

Voorafgaand aan een strokeplaywedstrijd moet de wedstrijdleider bepalen welke local rules van toepassing zullen zijn. Alle spelers moeten duidelijk weten, welke local rules voor die wedstrijd van toepassing zijn.
Omdat bij een strokeplaywedstrijd de spelregels voor alle deelnemers gelijk moeten zijn, mogen tijdens het spelen van de wedstrijd geen local rules worden geschrapt of ingevoerd.
Local rules 2, 3 en 4 gelden in beginsel voor één individuele wedstrijd.
Verschillende local rules mogen gelijktijdig worden ingevoerd.
Local rules kunnen van toepassing zijn op alle 18 holes, voor enkele holes (bijvoorbeeld holes 10 tot en met 16) of voor één hole.
De baan blijft qualifying bij local rules 2, 3, 4 en 5. Dat geldt niet bij local rule 1.
Een klein buitje of motregen is geen aanleiding om local rules 1, 2 en 3 in te voeren.

 logo
informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl