golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Tekst en bestanden

Buffer, bufferzone en CBA (Computed Buffer Adjustment)

Na het spelen van een clubwedstrijd over 18 holes worden de handicaps van alle deelnemers opnieuw berekend. Berekening geschiedt via de stablefordmethode. Spelers, die hun handicapscore net niet hebben gehaald, behouden de handicap, die zij voorafgaand aan die ronde al hadden. Die score heet de buffer. De mogelijke scores van de speler, waar binnen hij zijn handicap behoudt heet bufferzone. De spelers worden onderverdeeld in zes handicap categorieën. Iedere categorie heeft zijn eigen bufferzone.
Bij slecht weer is de verwachting, dat veel spelers de score van de bufferzone niet halen.  De bufferzone wordt dan vergroot. Die vergroting heet CBA.. Het resultaat is dat meer spelers hun oude handicap behouden. Binnen het EGA Handicap Systeem wordt deze aanpassing het Computed Buffer Adjustment (CBA) genoemd.
 
Wat gebeurt er bij de CBA-berekening?

Bij de CBA-berekening wordt de prestatie van het totale spelersveld, gerelateerd aan de bufferzone, vergeleken met de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder 'normale' omstandigheden. Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen vallen, wordt een aanpassing gemaakt van de bufferzone van de individuele speler.
De CBA kan zijn +1, 0, -1, -2 en -2RO. RO betekent reduction only. In het laatste geval krijgen alleen spelers, die hun handicap hebben verlaagd, een aanpassing van hun handicap.
CBA wordt automatisch door het computerprogramma berekend en toegepast. Zie tabel hieronder

De CBA wordt alleen berekend, als er minimaal 10 spelers met een handicap tussen 0 en 26,4 aan de wedstrijd hebben deelgenomen. CBA wordt ook deelnemers van categorie 5 toegerekend. Het is mogelijk om 2 of 3 gelijkwaardige wedstrijden die op dezelfde dag gespeeld worden, aan elkaar te koppelen tot één CBA berekening. Berekening van CBA bij een 9 holes wedstrijd is niet mogelijk.

Bron: EGA Handicap System 2016-2019, blz. 12 en 22.

tekst: april 2016

  

 

 logo
informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl