golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Ontstaan

De eerste plannen en de oprichting van de Golfclub De Merwelanden

De oprichting 1984 - 1985     
De aanzet tot het oprichten van een Dordtse golfclub vond plaats in 1984 toen twee voormalige studievrienden James Patinama en Cees Bos, die inmiddels de golfsport al beoefenden, de mogelijkheid zouden gaan onderzoeken om in het Dordtse een golfclub en een golfbaan in het leven te roepen. In oktober 1984 werd het onderwerp weer aangekaart door de bovengenoemde heren na een partij golf in Rhoon op de golfbaan van de Oude Maas, ditmaal in een groot gezelschap waaronder Wim Oude Avenhuis die de heren uitdaagde met de mededeling dat als zij zouden overgaan tot oprichting van een golfvereniging "voor de elfde van de elfde" hij in zijn hoedanigheid als directeur dienst LOSRO van de gemeente Dordrecht een aantal hockeyvelden aan de Schenkeldijk beschikbaar zou stellen om op te oefenen. (Hier is nooit gebruik van gemaakt).

Nog diezelfde maand oktober werd een oprichtingsbestuur geformeerd met Mr. M.J. Hoogenboom als voorzitter, J.R. Patinama als secretaris en A.P. de Geus als penningmeester. Er werd een advertentie in de Dordtenaar geplaatst waarin geinteresseerden en aspirant leden werden opgeroepen aanwezig te zijn bij een oprichtingsvergadering in het Postiljon hotel te Dordrecht op 11 december 1984. Tijdens deze vergadering, die bezocht werd door ongeveer 120 belangstellenden, werd afgesproken dat men zou gaan werken aan het opstellen van Verenigingsstatuten en een Huishoudelijk Reglement. Ook werd een aanvraag ingediend bij de NGF met een verzoek om een lidmaatschap als geassosieerd lid.  Op 5 februari 1985 maakte notaris Monster officieel de akte op van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement waarna de vereniging ingeschreven werd bij de Kamer van Koophandel. De Golfclub De Merwelanden was een feit. Op 15 mei 1985 werd de club geaccepteerd als geassocieerd lid van de Nederlandse Golf Federatie.

De aanleg van de golfbaan
Ten tijde van de oprichting van de golfclub waren er plannen bij de Dordtse gemeenteraad om in de Biesbosch een groot recreatiegebied te realiseren. Dit gebied lag in de polders Sion en Crayestein Oost, genoemd naar het ooit daar gelegen dorpje "Crayestein" dat ten onder ging tijdens de grote Sint Elisabethsvloed in 1492. Er was een organisatie in het leven geroepen (de BV Merwelanden) om het een en ander te realiseren omtrent de aanleg van een golfaccomodatie. Dat leidde er toe dat men in juli 1985 gebruik kon gaan maken van een driving range, de "Merwe Range", waar men ook golfles kon nemen onder leiding van een Engelse golfprofessional Francis Speight. Deze driving range werd in juli 1985 officieel geopend door de toenmalige burgermeester J. Noorland.
Het clubleven ging intussen actief verder want in december 1985 kwam het eerste clubblad "Nieuwsbrief" uit, dat bijna geheel verzorgd zou gaan worden door wijlen Ad van Mook. Er werden commissies in het leven geroepen om structuur aan te brengen in de vereniging, o.a. met adviezen van de golfclub Oude Maas, die onze mentorclub was. Op hun golfbaan werd in november 1986 de eerste wedstrijd gespeeld door de golfclub De Merwelanden met een goede opkomst, 88 deelnemers op een ledenbestand van ± 220 leden. Met de aanleg van een golfbaan was men nog niet begonnen, mede door financiële perikelen en tegenstrijdige belangen. Dit zorgde bij de leden voor onrust. Maar met het verdwijnen van de BV Merwelanden in mei 1987 klaarde de lucht op en ging het Natuur en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch over tot het uitschrijven van een open inschrijving voor een golfaccomodatie in de Crayestein/Sion polder.

Hiermede kwamen de gebroeders Henk en Kees Kuijsters in beeld samen met de exploitatie maatschappij Embro, die al snel het vertrouwen kregen van het Natuur en Recreatieschap, zodat in september 1987 de eerste spa de grond in ging. In december 1987 machtigden de leden het bestuur om te onderhandelen over een gebruikersovereenkomst. In april 1988 werd op het terrein waar de huidige holes 1 t/m 4 liggen een 6 holes par 3 baantje in gebruik genomen De Golfclub De Merwelanden en Exploitatiemaatschappij Crayestein sloten in mei 1988 een gebuikersovereenkomst af voor het gebruik van de golfbaan "Crayestein". Dit hield o.a. in dat de club als enige golfclub gevestigd mag zijn op deze golfbaan, dat de Exploitatiemaatschappij de uiteindelijke doelstelling heeft de A-status te verwerven en dat de vereniging de beschikking heeft over 25% van de speeltijd in een gelijkmatige verdeling. Dit zijn enkele belangrijke punten uit de gebruikersovereenkomst, die natuurlijk veel meer punten omvat. Met het accepteren van de gebruikersovereenkomst werd een periode van drie baanloze jaren afgesloten en was de vereniging eindelijk "onder dak".

 logo
Tekst en bestanden
 logo
informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl