BESTUUR

Verstuurd: 08-02-2016 om 15:23:28 uur

Verkiezingen leden van bestuur voorjaarsvergadering 2016

Zoals onze voorzitter Niek Drieënhuizen heeft aangegeven, zal hij na een periode van zes jaar aftreden op de aankomende ALV- vergadering welke gepland staat op 24 mei.

De heer Hans Plaat heeft zijn bestuurlijke taak op zijn verzoek tussentijds neergelegd waarmee de vertegenwoordiging vanuit de TC ook vacant is gekomen.

Om de continuïteit in het bestuur van uw Vereniging te waarborgen is het bestuur op zoek gegaan naar een oplossing waarbij naar een verjonging van het bestuur wordt gezocht. Met deze verjonging kunnen we als vereniging beter inspelen op de veranderende omgeving en omstandigheden.

De heer Coert Busio heeft zich bereid verklaart het vice voorzitterschap op zich te willen nemen en de heer Jeroen den Dubbelden is bereid gevonden de functie als technisch bestuurslid te willen vervullen waarmee de functie van Hans Plaat weer zou zijn opgevuld.

Met bovenstaande versterking van ons bestuur als uitgangspunt heeft Harrie van der Vossen de bereidheid te kennen gegeven het voorzitterschap van onze Vereniging te willen overnemen van de huidige voorzitter.

Het is uiteraard zo dat alle leden zich kandidaat kunnen stellen c.q. kandidaten kunnen voordragen voor bovenstaande functies waar in de komende ALV door de leden zal worden beslist wie deze functies zullen bekleden. De leden dienen derhalve bovenstaande te zien als een voorstel vanuit het huidige bestuur.

Aan Coert en Jeroen is wel gevraagd reeds nu het bestuur te willen ondersteunen teneinde de contacten met de TC en de ABCD commissie te intensiveren. Gezien deze vraag zullen zij ook als toehoorder deel nemen aan de nog komende bestuursvergaderingen die plaats hebben voor de ALV. 

ga terug

Klik voor onze facebook pagina

Klik op een afbeelding voor een vergroting of om naar de fotogalerij te gaan

 

 

 
 
Halloween
 
ZAC 2017
 
Greenkeeperswedstrijd
 
Commissiedag