Taken Regel- & Handicapcommissie

Aandachtsgebied Handicapcommissie

1.    Toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de exacte (club)handicap van alle Home Clubleden volgens de regels van het 'EGA-Handicap Systeem.
2.    Toekennen, berekenen, administreren van exacte en playing handicaps van vrije spelers.
3.    Voorlichten van de leden betreffende alle regels welke betrekking hebben op de verkrijging en de berekening van handicaps.
4.    Contact onderhouden met de regelcommissie m.b.t. het afnemen van regelexamens t.b.v. het verkrijgen van een handicap.
5.    Geven van richtlijnen aan de wedstrijdcommissie en toezien op de naleving van de eisen m.b.t. 'Qualifying Wedstrijden'.
6.    Contact onderhouden met de Regiocommissaris en de Commissie Regels, Amateurstatus en Handicaps (CRASH) van de NGF.
7.    In geval van overgang van leden naar andere clubs de handicap gegevens verstrekken.
8.    Adviseren betreffende de lay-out van de scorekaart.
9.    Bijhouden van baanrecords.
10. Het EGA Handicap Systeem op een voor elk lid toegankelijke plaats neerleggen en zorgdragen dat de Playing Handicap Tabel en Tabel voor Handicap Slagen op daarvoor geschikte plaatsen permanent aanwezig zijn.
Aandachtsgebied Regelcommissie
1.    Organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie als daarvoor belangstelling bestaat. 
2.    Samenstellen en afnemen van het Golfregelexamen van de NGF voor homeclubleden en vrije golfers.
3.    Toelichten op de website van achtergronden en veelvoorkomende problemen met regels.
4.    Oplossen van regelproblemen, welke zich bij de clubwedstrijden hebben voorgedaan, of welke door leden zijn voorgelegd al dan niet in overleg met de regiocommissaris en de CRASH van de NGF.
5.    Bestuderen van wijzigingen van de Decisions on the Rules of Golf by the Ancient Golf Club of St. Andrews and the USGA.
6.    Communiceren met andere binnen de homeclub actieve commissies over overlappende en gezamenlijke punten.

Voor meer informatie mail naar: henrcommissie@gcmerwelanden.nl

Klik voor onze facebook pagina

Klik op een afbeelding voor een vergroting of om naar de fotogalerij te gaan

 

 

 
 
Halloween
 
ZAC 2017
 
Greenkeeperswedstrijd
 
Commissiedag